O výživě 18. 10. 2019 | prof. Ing. Jana Dostálová, CSc.prof. Ing. Jana Dostálová, CSc.

Bio, vegan, raw, halal, košer. Co je co a kdy se smí na obale logo objevit?

Mnoho různých označení zkrášluje obaly potravinových výrobků. Víte, co se za každým z těchto označení skrývá? Jaké podmínky je potřeba splňovat, aby se na potravině mohlo dané logo objevit?

Stock Photos: OkPic /Shutterstock.com

BIO - opravdu výživnější?

  • Biopotraviny jsou potraviny vyrobené z biosurovin podle legislativy pro biopotraviny.
  • Biosuroviny jsou produkovány podle zákona o ekologickém zemědělství, který stanovuje hnojiva, prostředky pro ochranu rostlin apod.

Biopotraviny nesou české logo i logo Evropské unie pro biopotraviny. Musí být na obalu uvedeno i zařízení, které biopotravinu kontrolovalo. Pokud producenti dodržují zákon o ekologickém zemědělství, mají biopotraviny téměř nulový obsah agrochemikálií a nízký obsah dalších kontaminantů. Mohou mít ale vyšší obsah přírodních toxických látek, jejichž produkcí se rostliny brání proti napadení škůdci a chorobami.

  • Nebylo jednoznačně prokázáno, že biopotraviny mají vyšší výživovou hodnotu.

Obsah některých živin bývá nižší, např. lepku v obilovinách, a proto například kynuté výrobky mají horší tvar. Obsah některých složek, např. vlákniny,  bývá naopak vyšší, s čímž souvisí tvrdší textura ovoce a zeleniny. Maso zvířat z biochovů mívá lepší senzorické vlastnosti než zvířat z velkochovů. Jednoznačným pozitivem biopotravin je šetrnost jejich produkce k životnímu prostředí. Výnosy biosurovin jsou však nižší než výnosy surovin v konvenčním zemědělství, a proto cena biopotravin, i přes dotace poskytované ekologickému zemědělství, je výrazně vyšší.

  • Téměř polovina biopotravin prodávaných v České republice je z dovozu, většinou z třetích zemí, kde je vyšší riziko neplnění podmínek ekologické produkce.

Vegan - bez vitaminu B12

Veganské jídloVegan je označení pro potraviny, které neobsahují suroviny živočišného původu včetně medu.

Největším nedostatkem veganské stravy je nedostatek vitaminu B12, který není v potravinách rostlinného původu přítomen (výjimku tvoří fermentované sójové výrobky, které se však u nás prakticky nekonzumují).

Dalšími nedostatky veganské stravy je nízký příjem minerálních látek, zejména vápníku, železa, zinku aj. a příjem neplnohodnotných bílkovin. Veganská strava není vhodná pro děti.

Raw - teplota do 42˚ C

Označení raw mají potraviny, při jejichž výrobě nebyla použita vyšší teplota než 42˚ C.Raw potraviny jsou potraviny neobsahující živočišné suroviny.

Rizika raw stravy, která je v současnosti u nás velmi moderní, jsou stejná jako u veganské stravy, a navíc je díky nízké teplotě zpracování omezená využitelnost některých živin, zejména rostlinných bílkovin. Po konzumaci raw potravin může dojít k onemocnění z důvodu přítomnosti patogenních mikroorganizmů (listérie, salmonely, kampylobakterie, E. coli aj.) které se teplotou do 42˚ C nezničí. Výhodou raw stravy je vyšší obsah na vyšší teplotu citlivých složek, např. některých vitaminů. Při nízkých teplotách nevznikají látky zdravotně rizikové např. akrylamid, furan, 3-MCPD, toxické produkty oxidace tuků a zejména karcinogenní látky vznikající z bílkovin při vysokých teplotách.

Košer, halal - rituály, pravidla

KošerV židovské kultuře se slovem košer (kašrut) označuje soubor pravidel pro rituální způsobilost. Většinou se s tímto slovem setkáme v souvislosti s jídlem. To, jestli je pokrm vhodný, určuje Tóra, což je normativní zdroj židovského náboženského práva.

Existují různá zvířata, která jsou zapovězena a která naopak Židé mohou sníst. Konkrétně Tóra zapovídá konzumaci krve, dále se nesmí požívat velbloudi, draví ptáci, mrchožrouti nebo většina druhů hmyzu. Jsou stanovena pravidla porážky.

  • Další omezení jsou: nesmí se vařit společně maso a mléko, používá se jiné nádobí a kuchyňské náčiní pro masité a mléčné potraviny, mezi konzumací masitých a mléčných pokrmů je určen časový odstup aj.

Halal je jakýkoli výrobek certifikovaný muslimskou obcí podle náboženských pravidel.

Nejznámější z halal výrobků je halal maso. Při porážce stylem halal (tzv. zabíha) musí být zvíře podříznuto muslimem za recitace modlitby, záměrně bez předchozího omráčení (aby tu modlitbu slyšelo). Někdy zvíře umírá i několik minut. Zvíře je tedy při porážce při plném vědomí, a proto je v některých zemích tento způsob porážky zakázán. Takto získané maso může být mikrobiologicky rizikovější.

logo





Mohlo by vás také zajímat: