“Grafická forma výživových doporučení je doplněním doporučení slovních a slouží k lepší orientaci na poli správné výživy,” uvádí dietoložka PhDr. Karolína Hlavatá, Ph.D. a dodává, že: “nejčastěji se využívá znázornění v podobě výživové pyramidy, přičemž každá země si vytváří svou vlastní verzi.” U nás se setkáte především s výživovou pyramidou vydanou Ministerstvem zdravotnictví a nově aktualizovanou pyramidou, kterou vytvořil tým odborníků z Fóra zdravé výživy.

Jaké jsou mezi pyramidami rozdíly?

Pyramida vydaná Ministerstvem zdravotnictví je členěna do 4 pater a na 6 skupin potravin. U každé skupiny potravin je přesně definována velikost porce. “Výhodou této pyramidy je také to, že součástí jsou i doporučené počty porcí jednotlivých skupin potravin a to v závislosti na věku a pohlaví jedince. Určitou nevýhodou je, že tyto poznatky musíte sladit se slovními doporučeními, “ popisuje Hlavatá.

Nová pyramida

Druhou, u nás často používanou potravinovou pyramidou, je verze vytvořená týmem odborníků z Fóra zdravé výživy.

 

 

“Pyramida má také 4 patra, pro výběr vhodných potravin je k dispozici i semaforový systém: červená - jez výjimečně, žlutá - jez omezeně, zelená - jez nejčastěji. Plusem je také to, že je zahrnut pitný režim,” popisuje novou pyramidu Hlavatá.

Dietoložka ve své práci kombinuje obě pyramidy.

PhDr. Iva Málková ze společnosti STOB dodává: “pyramida od FZV se zamýšlí nejen nad potravinovými kategoriemi jako celky, ale i nad jednotlivými potravinami v rámci kategorie. V levé části pyramidy jsou potraviny v rámci stejné kategorie vhodnější než ty v pravé části. Pyramida se zabývá nejen jedním chodem, ale i důležitostí brát v úvahu celkový jídelníček, kdy potraviny ze spodních pater mohou být konzumovány několikrát za den, zatímco ty ve vrchních patrech jen výjimečně.” Součástí pyramid by určitě měly být i nápoje a pohyb.