O výživě 3. 10. 2018 | Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc.Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc.

Potraviny lze třídit podle mnoha hledisek. Jaké to jsou?

Kvalita potravin je pro většinu z nás na prvním místě. Dobrá zpráva je, že potraviny vyrobené v České republice mají jen nízké procento nevyhovujících šarží. Poněkud vyšší podíl byl u produkce pocházející ze zemí EU. Nejvyšší procento nevyhovujících šarží pak bylo zjištěno u produkce dovezené ze třetích zemí. A to až 27,6 %.

Země původu nebo provenience se povinně uvádí pouze ve vybraných případech. Shutterstock.com

Podle zdroje 

  • potraviny rostlinného původu,
  • potraviny živočišného původu a
  • potraviny minerálního původu.
  • Někdy se ještě rozlišují jako zvláštní skupina nápoje.

K zajištění potřebného příjmu všech živin by měla být naše strava pestrá, měla by obsahovat potraviny rostlinného i živočišného původu. Jedinou potravinou minerálního původu je sůl, které konzumujeme daleko více (téměř 15 g/den) než je WHO doporučované množství 5 g za den.

Strava by měla být konzumovaná v množství přiměřeném pro daného jedince.

Podle místa výroby

Potraviny můžeme rozlišovat podle původu také z pohledu, kde byla potravina vyprodukována nebo vyrobena. Na obalu potraviny musí být povinně uvedeno jméno anebo obchodní název a adresa provozovatele potravinářského podniku (odpovědné osoby).

Země původu nebo provenience se povinně uvádí pouze ve vybraných případech.

  • Povinné označování původu čerstvého masa se rozšiřuje od loňského roku na maso vepřů, ovcí, koz a drůbeže. Nadále platí povinné označování původu u čerstvého hovězího masa (bylo zavedeno v souvislosti s výskytem BSE).
  • Dále u ovoce a zeleniny, medu, olivového oleje a v případech, kdy by jeho neuvedení uvádělo spotřebitele v omyl.

Tyto informace se dozvíme i u nebalených potravin, neboť musí být uvedeny při nabízení k prodeji v jejich blízkosti.

U řady potravin je země původu na obalu uvedena nebo je uvedeno „vyrobeno v EU“ nebo „vyrobeno mimo země EU“.

Z hlediska kvality

Z hlediska bezpečnosti a kvality jsou podle kontrol Státní zemědělské a potravinářské inspekce pravidelně nejkvalitnější výrobky vyrobené v České republice, za ní následují výrobky vyrobené v zemích EU a nejvíce nálezů v rozporu s legislativou bylo u potravin ze zemí mimo EU.

  • Podle Výroční zprávy SZPI za rok 2017 byl nejnižší podíl nevyhovujících šarží zjištěn u potravin z České republiky (9,9 % nevyhovujících šarží) a poněkud vyšší podíl u produkce pocházející ze zemí EU (17 % nevyhovujících šarží). Vyšší procento bylo zjištěno u produkce dovezené ze třetích zemí (27,6 % nevyhovujících šarží).

V mediích se někdy setkáme s doporučením, že je dobré konzumovat pouze potraviny pocházející z našich zeměpisných šířek. Pokud potraviny z jiných zeměpisných oblastí odpovídají z hlediska bezpečnosti legislativě, není nutno se jich obávat. Nakonec všichni již dlouhá léta konzumujeme citrusové plody, banány, kávu, čaj apod. a nijak nám to neuškodilo.

Podle původu můžeme rozlišovat také potraviny od velkých a malých výrobců, potraviny z farmářských trhů, případně ze dvora. U výrobků od velkých výrobců je větší pravděpodobnost, že výrobek je bezpečný. U malých výrobců bývá lepší kvalita z pohledu surovinového složení. Nejvíce pochybení se zjišťuje na farmářských trzích a při prodeji ze dvora.

Jiný původ mají také biopotraviny a potraviny z konvenčního zemědělství. O biopotravinách byl již na webu článek uveřejněn.

Původu potravin bychom měli určitě věnovat pozornost a řídit se seriózními, ověřenými informacemi. Často se setkáváme s informacemi, které některé potraviny z hlediska jejich původu silně nadhodnocují nebo naopak hodnotí nezaslouženě negativně.

Zda jsou potraviny bezpečné, při nákupu nepoznáme, ale státní kontrolní orgány věnují kontrole velkou pozornost a většina výrobků na našem trhu je bezpečná, i když u potravin ze zemí mimo EU je riziko větší.

  • Např. ve Zprávě o výsledcích sledování a vyhodnocování cizorodých látek v potravních řetězcích v rezortu zemědělství v roce 2016 vydané odborem bezpečnosti potravin MZ bylo SZPI zjištěno 0,94 % nadlimitních vzorků, SVS 0,12 % a ÚKZÚZ 2,2 % nevyhovujících vzorků.

Pokud se při kontrole zjistí výrobek neodpovídající legislativě, je stažen z trhu. Měli bychom sledovat surovinové složení a výživové údaje a podle toho se rozhodnout, zda výrobek koupíme.

logo

Mohlo by vás také zajímat: