Trendy v potravinách 29. 2. 2024 | doc. Ing. Jiří Brát, CSc.doc. Ing. Jiří Brát, CSc.

Skončil veletrh BIOFACH 2024

Na výstavišti v německém Norimberku se každoročně v únoru pořádá veletrh BIOFACH. Primárně je, jak už napovídá název, věnován biopotravinám, nicméně faktický rozsah je daleko širší. S jakými trendy jsme se mohli na veletrhu setkat?

Foto: autor

Jak již bylo zmíněno v úvodu, veletrh je sice primárně zaměřen na biopotraviny, nicméně celá akce je zastřešena zvýšeným zájmem o revitalizaci přírody, kdy v souvislosti s rostoucím úsilím o ochranu klimatu zažívá vzestup regenerativní zemědělství. Zájem o zdraví planety jde ruku v ruce se zájmem o zdraví osob. Starší generace se zaměřuje na prodloužení života ve zdraví prostřednictvím uvědomělé a vyvážené stravy. U mladé generace se klade stále větší důraz na „zdravé“, ke klimatu šetrné potraviny. Podstatnou část nabídky tak tvoří potraviny určené pro vegany.

Výstava probíhala celkem v 11 navzájem propojených halách a 1 hala byla věnována přírodní kosmetice, v níž probíhal veletrh VIVANESS. Celou akci ve dnech 13.–16. února 2024 navštívilo okolo 35 000 osob ze 128 zemí, které si mohly prohlédnout stánky 2 550 vystavovatelů z 94 zemí celého světa.

Trendy na veletrhu 2024

Odborná komise každoročně vytipuje několik trendů, které lze považovat za významné mezi vystavovanými výrobky. V letošním roce byly vybrány celkem 4 oblasti.

1. Houbová mánie

směs hubTento trend potěší většinu Čechů, kteří jsou považováni za národ houbařů. Houby ohromují svou konzistencí a rozmanitostí chuti a dají se využít na nejrůznější kulinářské způsoby. Obsahují vysoce kvalitní bílkoviny, vlákninu a minerální látky. Uplatnění nacházejí i v netypických aplikacích od náhražek masa až po různé nápoje propagující pozitivní vliv na zdraví.

2. Sladké jídlo pro potěšení duše

Tento trend charakterizuje vyhledávání příjemných požitků při konzumaci potravin od nápojů, zmrzlin až po dezerty, vyráběných nebo připravovaných pod vlajkou odpovědné ekologické výživy. Velká část sortimentu se zaměřuje na výrobky pro vegany a potraviny rostlinných imitací osvědčených klasických potravin.

3. Radost s čistou hlavou

Konzumace alkoholu je stále více vnímána jako zdraví škodlivá. Být střízlivý se stává zdravým životním stylem, který může být jak zábavný, tak i pestrý. To vede k nárůstu poptávky po alternativách, které napodobují alkoholické nápoje a jsou stejně přitažlivé a chuťově vyzrálé jako víno, pivo a destiláty. Připíjejte si a oslavujte s čistou hlavou!

4. Transparentnost ve výrobně-distribučním řetězci

Spotřebitelé se stále více zajímají o původ potravin a výrobní postupy napříč hodnotového řetězce od zemědělství, zpracování surovin, balení a distribuci. Důraz je kladen na zveřejňování norem chovu zvířat, původu a způsobu výroby jednotlivých potravin. Žhavým tématem zůstává debata o genetickém inženýrství.

Tematické výstavky a doprovodné přednášky

koncentrovaný zeleninový nápojZájemci o veganskou stravu si mohli prohlédnout na jednom místě vybrané výrobky určené pro konzumenty čistě rostlinných potravin vždy s odkazem na příslušného vystavovatele v rámci veletrhu. Podobně byly na jednom místě soustředěny výrobky, které lze považovat za inovace, jak mezi potravinami, tak i kosmetikou. Ve všech dnech probíhaly zajímavé přednášky na různá témata.

Obaly

Několik vystavovatelů nabízelo obalové materiály. Jasný byl odklon od plastů. Nabízeny byly kombinované kompostovatelné materiály plast/papír i materiály čistě na bázi celulózy. Nové materiály nabízejí navíc vylepšené bariérové vlastnosti. V sekci inovovaných výrobků dominovalo balení potravin do skla.

Veletrh BIOFACH a VIVANESS 2024 byl zajímavou přehlídkou výrobků pro ty, kteří se blíže zajímají o potraviny, jejich původ a výrobu způsoby, které jsou šetrnější k přírodě.

Zdroj obrázků v textu: se svolením autora; Shutterstock.com
Zdroj informací: autorský článek
Mohlo by vás také zajímat: