Není žádnou novinkou, že se o obezitě hovoří jako o celosvětové epidemii. Zeměkouli obývá na 500 milionů obézních lidí, dalších 1,4 miliardy jich má nadváhu. Česká republika není výjimkou. S 23 procenty obézních lidí zaujímáme v Evropské unii 4.-5. místo hned po Anglii, Řecku a Německu.

Tyto závěry přednesla RNDr. Lenka Maletínská, CSc., z Ústavu organické chemie a biochemie RNDr. Lenka Maletínská, CSc.Akademie věd ČR ve své přednášce Příčiny obezity a problémy její farmakoterapie. „Je důležité zdůraznit, že se nejedná pouze o estetický problém, ale o skutečnou chorobu, která má navíc vzrůstající charakter,“ dodala Lenka Maletínská varovně.

Důvod je starý miliony let

Příčiny je podle ní nutné hledat v době vzniku a vývoji člověka. „Je to důsledek toho, že lidské geny nejsou schopny čelit obézogennímu prostředí, tedy prostředí, kdy ve vysokém měřítku konzumujeme vysokotučnou potravu. Navíc při malé pohybové aktivitě a nezdravém životním stylu,“ vysvětlila odbornice, která se zabývá výzkumem mechanizmu regulace příjmu potravy. „Pět milionů let lidstvo čelilo spíše nedostatku potravy, nyní jí má nadbytek a hýbeme se stále méně.“

Nejnovější výzkumy podle ní také ukazují, že obezita není dána pouze leností, a proto je třeba intenzivní výzkum mechanizmů příjmu potravy, než se přijde na všechny prvotní spouštěče jejího vzniku.

Cesty k hubnutí

Doktorka Maletínská patří k týmu vědců, kteří hledají vhodné léčivo, jež by bylo proti obezitě účinné. „Důvody, proč zatím neexistuje vhodná terapie, jsou dány tím, že regulace příjmu potravy je velmi složitou záležitostí. Odehrává se v centrálním nervovém systému a mnoho z mechanizmů dosud vůbec neznáme,“ prozradila dr. Maletínská.

Jaká je podle ní současná možnost léčby obezity?

  • Úprava životosprávy, dieta a fyzická aktivita
  • Psychoterapie (individuální i kolektivní)
  • Léky (na českém trhu je dosud jediný, který má řadu vedlejších účinků. Ostatní byly staženy.)
  • Bariatrická chirurgie (operace, bandáž žaludku - je zdaleka nejúčinnější, ale je vhodná jen pro některé pacienty, není možné ji používat plošně )
  • Léčiva pro diabetes II. typu (u nichž se zjistilo, že jejich vedlejším účinkem je snižování příjmu potravy a také hmotnosti. Podávají se injekčně)

„Tyto posledně zmiňované látky jsou potenciálními kandidáty pro léčbu obezity,“ vysvětlila doktorka Maletínská. „Zázračná pilulka je do budoucna však jen těžko představitelná. Obezitu musíme vnímat jako chorobu a léčba bude nejspíš kombinovaná, dlouhodobá a cílená na konkrétní problémy každého jednotlivého pacienta.“