O výživě 16. 5. 2024 | Doc. Ing. Jiří Brát, CSc.Doc. Ing. Jiří Brát, CSc.

Zlepšení výživových standardů na amerických školách

Americké ministerstvo zemědělství nedávno představilo nový plán, který má podpořit zdraví školáků prostřednictvím stravování ve školách. Tento plán vychází z Výživových doporučení pro obyvatele USA a zaměřuje se na úpravy v oblasti klíčových živin, jež ovlivňují zdraví dětí.

Stock photos: Robert Kneschke/Shutterstock.com

Ministerstvo zemědělství Spojených států (anglicky United States Department of Agriculture, zkráceně USDA) zveřejnilo 24. 4. 2024 plán na podporu zdraví amerických dětí prostřednictvím školního stravování. Plán navazuje na Výživová doporučení pro obyvatele USA. Změny se budou týkat některých kritických živin ovlivňujících zdraví dětí.

Přidaný cukr

Těžiště změn spočívá v množství přidaného cukru v potravinách, tj. cukru přidávaném do potravin ve výrobě potravin za účelem zvýšení jejich sladivosti, nikoliv celkového obsahu cukrů. K malým změnám dojde do podzimu 2025, finální změny by se měly uskutečnit na podzim roku 2027. Změny by se měly týkat cereálií, jogurtů a ochuceného mléka.

Sodík

Školy budou muset do podzimu 2027 snížit obsah sodíku ve svých pokrmech. Snížení obsahu sodíku bude jednorázové. Limity budou vyhlášeny s dostatečným předstihem, aby se školy i průmysl stihly náležitě na změny připravit.

Celozrnné výrobky

Důraz se klade na konzumaci celozrnných výrobků. Zde se stávající výživové normy nemění. Školy budou i nadále nabízet žákům různé druhy celozrnných obilovin bohatých na živiny a budou mít možnost nabízet některé obohacené obiloviny, aby vyhověly kulturním a chuťovým preferencím žáků.

Podpora širšího výběru potravin

výživná snídaněAčkoli se nejedná o nový požadavek, od podzimu 2024 bude pro školy snazší podávat k snídani potraviny bohaté na bílkoviny, jako jsou jogurty, tofu, vejce, ořechy a semena, což může pomoci omezit výběr sladkých potravin a zároveň podpořit vegetariánskou stravu a další potravinové preference.

Podpora lokální produkce

Strategický dokument USDA předpokládá zvýšení dostupnosti místních lokálně vypěstovaných produktů pro potřeby škol. Školní stravování bude i nadále klást důraz na konzumaci ovoce a zeleniny a poskytovat dětem správný poměr mnoha živin pro zdravé a chutné jídlo.

Toto oznámení USDA přichází několik týdnů po summitu Zdravé stravování na jaře 2024 v St. Louis, kde se sešly stovky odborníků na školní stravování, aby oslavily a podělily se o své inovativní snahy o zvýšení nutriční kvality školního stravování. V rámci iniciativy USDA Healthy Meals Incentives obdrželo 264 malých a venkovských školních obvodů každý až 150 tisíc dolarů, které jim poskytnou prostředky na zlepšení provozu stravovacích služeb a pomohou jim splnit tyto aktualizované výživové normy.

Česká „Pamlsková“ vyhláška

V ČR platí od roku 2016 Vyhláška č. 282/2016 Sb. o požadavcích na potraviny, které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních, označovaná jako „Pamlsková“. Po zveřejnění konkrétních limitů ze strany USDA bude možno české standardy porovnat s americkými.

Zdroj obrázků v textu: Shutterstock.com
Zdroj informací: https://www.thefencepost.com/news/usda-to-publish-rule-limiting-added-sugars-sodium-in-school-meals/
Mohlo by vás také zajímat: