Vliv hladovění na psychiku
Zdroj: Pozor na hladovění ze Shutterstock

Jak se projevuje hladovění na psychiku?

Psychika je vlivem déletrvajícího hladovění postižena velmi výrazně, ačkoli si souvislost mezi hladověním a psychickými změnami málokdy uvědomujeme. Na toto téma byla provedena řada pokusů, jak na laboratorních zvířatech, tak na lidských dobrovolnících. Vlivy hladovění na psychiku jsou dobře popsány u poruch příjmu potravy, ukázkovým příkladem je mentální anorexie. V případě mentální anorexie jsou však psychické problémy hlubší, než je tomu u prostého hladovění. Vedle typických projevů hladovění se objevují i hluboké pocity smutku, osamocení, zoufalství, bezmoci a v neposlední řadě i sebevražedné sklony a sklony k sebepoškozování.

Krátkodobé hladovění zvyšuje celkovou aktivitu

Psychické změny úzce souvisí s délkou hladovění - na počátku, resp. při krátkodobém hladovění se trochu paradoxně zvyšuje celková aktivita, člověk se stává vnímavější vůči vnějším podnětům. Mění se chuť k jídlu, zlepšuje se sluch, klesá schopnost nočního vidění a naopak se zlepšuje barevné vidění a jeho ostrost. Při déletrvajícím hladovění se mohou objevit tupé bolesti hlavy, často je popisována pachuť na jazyku.

Delší hladovění přínáší slabost, únavu a ztrátu smyslu pro humor

S pokračujícím hladověním začne aktivita rapidně klesat až k apatii. Pohyby se zpomalují, je narušena koordinace pohybů, prodlužují se reakce na optické podněty, zvyšuje se svalová slabost a únavnost, značně se zhoršuje schopnost koncentrace. Intelekt v podstatě ovlivněn není, ale snižuje se schopnost řešit problémy, člověk nevidí problém v širších souvislostech, jeho pohled na svět se stává černobílým. I malý problém se stává neřešitelným, vytrácí se smysl pro humor.

Proměna osobnosti

Nápadné změny můžeme pozorovat v emocionalitě, mění se celkově osobnost. Zvyšuje se úzkostnost, objevují se prvky deprese, hysterie, do značné míry je narušena kvalita spánku, mění se režim spánku a bdění (spavost přes den, nespavost v noci).

Mezilidské vztahy, sex a konflitky

Hladovění ovlivňuje i mezilidské vztahy, hladovějící jedinec se uzavírá do sebe, významně klesá zájem o okolí (vlivem vzrůstajícího egocentrismu a vztahovačnost), o sex a vše, co se bezprostředně netýká jídla. Ubývá společenských kontaktů, přibývá konfliktů s okolím. 

Schopnost kontroly příjmu 

Zajímavostí je, že po ukončení hladovění se postupně upravily fyzické i mentální projevy, nicméně osobnostní změny dlouhodobě přetrvávají. Často se také změní vztah k jídlu. Objevuje se přejídání, lidé se obtížně kontrolují v jídle, mnohdy se rozvíjí bulimie.

Malnutrice, onemocnění z nedostatku živin

Malnutrice, jako následek kvantitativně nebo kvalitativně nedostatečné výživy, je spojena s řadou problémů. Jistě všichni znáte obraz hladovějícího dítěte ze zemí třetího světa - dominuje apatie, jediným projevem je pláč nebo výraz smutku. Vzhledem tomu, že se v těchto případech jedná o časnou malnutrici, je významně narušen nejen fyzický, ale i mentální vývoj. Děti vystavené malnutrici v časném dětství, vykazují nízkou úroveň abstraktního myšlení, snížený inteligenční kvocient, nedokážou na delší dobu udržet pozornost. Vlivem podvýživy je narušen i vývoj sociálního chování.