O zdraví 12. 12. 2019 | MUDr. Petr Hlavatý Ph.D.MUDr. Petr Hlavatý Ph.D.

Největší pokles bazálního metabolismu je po čtyřicítce. U obézních je tomu jinak

Celkový energetický výdej je součtem několika složek. Největší podíl patří bazálnímu metabolismu, další položkou je tepelný účinek potravin a konečně to je úroveň fyzické aktivity. Změny na úrovni bazálního metabolismu, například nárůstem svalů, mají významný dopad na celkový energetický výdej.

Stock Photos: Kotin /Shutterstock.com
  • celkový energetický výdej (TEE; Total Energy Expenditure)
  • bazální metabolismus (BMR; Basal Metabolic Rate)
  • tepelný účinek potravin (TEF; Thermic effect of meal)
  • úroveň fyzické aktivity (PA; Physical Activity). 


Jednou z největších složek energetického výdeje je bazální metabolismus, který u dospělých tvoří asi 50–70 % celkového energetického výdeje. Změny v úrovni BMR mají proto významný dopad na TEE.

Energetický výdej

 

 

 

 

 

S věkem to jde z kopce

K postupnému poklesu BMR dochází především vlivem stárnutí.

Studie ukazují, že každých 10 let se sníží BMR asi o 1–2 %. To znamená, že sedmdesátník má ve srovnání s dvacetiletým BMR nižší přibližně o 400kJ/den. Tento pokles je pravděpodobně způsoben ztrátou beztukové hmoty a naopak vzestupem množství tukové tkáně, která je ale méně metabolicky aktivní. Pokles BMR není lineární, největší „sešup“ nastává u mužů po 40. roce, u žen po 50 roce. U žen se uplatňuje i vliv menopauzy, která je spojena se zvýšenou ztrátou aktivní svalové hmoty.

Při zohlednění těchto změn ukazují výsledky novějších studií pokles BMR u starších dospělých asi o 5 % ve srovnání s mladými.  U žen se na tomto poklesu může podílet i zrychlená ztráta FFM po menopauze.

Nadváha a obezita ovlivňují bazální metabolismus jinak

Je třeba ale poznamenat, že na změny BMR v průběhu života má vliv i nadváha a obezita, kterou trpí řada osob. Pokud dojde k výraznému zvýšení množství tukové tkáně, a tedy i tělesné hmotnosti, tak k poklesu BMR dojít vůbec nemusí a může dojít naopak i k jeho zvýšení. Rozsah, v jakém se BMR může zvyšovat nebo snižovat s věkem, bude tedy záviset na rovnováze mezi zvyšováním hmotnosti vedoucí ke zvyšování BMR a naopak vlivu stárnutí vedoucí ke snižování BMR.

logo

Mohlo by vás také zajímat: