Rizika slunečných dnů
Zdroj: Slunečné dny ze Shutterstock

Velké horko může způsobit úpal a úžeh

Je reakcí organismu na jakoukoliv tepelnou expozici. Výsledkem je přehřátí organismu ze selhání jeho vlastní termoregulace. Úžeh, neboli sluneční úpal, vzniká působením přímého slunce, představuje podráždění mozku a jeho blan přímým slunečním zářením. Většinou nevznikne sám o sobě, ale jedná se spíše o obojí, tzn. úžeh i úpal společně. Úpalem a úžehem jsou nejvíce ohroženy malé děti, staří a obézní lidé (tuková vrstva je izolací, která brání ztrátám tepla z organismu).

Příznaky úpalu

Mezi příznaky úpalu patří bolest hlavy, závrať, slabost, zmatenost, pocení (někdy teplá, červená, suchá kůže), nevolnost až zvracení, snížení krevního tlaku, zrychlené dýchání, zrychlený tep. Stav se může velmi rychle zhoršovat přes poruchy vědomí až do bezvědomí s křečemi až do rozvoje šokového stavu.

Příznaky úžehu

U úžehu je to pak horečka, bolesti hlavy, zvracení, porucha vědomí, křeče, známky meningeálního dráždění (bolesti hlavy, nevolnost, zvracení, ztuhlost šíje, křeče či ztráta vědomí). Příznaky se nemusí projevit hned, ale třeba až v noci po předchozím slunění.

Okamžitá první pomoc při příznacích

První pomoc vždy spočívá především v odstranění příčiny úžehu nebo úpalu. Zasažený by se měl dostat do stínu nebo na čerstvý vzduch. Pozor však na průvan! Nejdůležitější je zajistit dostatečný přísun tekutin. Ty je ale třeba podávat pozvolna, pokud je dotyčný při vědomí, měl by do sebe tekutiny dostávat po doušcích. Nápoje by měly být vlažné, nechlazené. Organismus je třeba ochlazovat postupně. Můžete podat i slabý bylinkový čaj. Vyhněte se však perlivým nápojům. Teplotu můžete srážet postupným ochlazováním těla například přikládáním chladivých obkladů. Pokud je však člověk, který pobýval dlouhodobě na sluníčku nebo v horkém prostředí, zmatený, trpí velkými nevolnostmi, má křeče ve svalech, horečku, je apatický, vyčerpaný nebo ztrácí vědomí, vyhledejte raději lékaře.

A jak se před úpalem a úžehem vyvarovat?

Abychom se úpalu a úžehu vyvarovali, je důležité zejména v letních měsících omezit pohyb na přímém slunci a chránit pokožku hlavy čepicí či kloboukem. Vhodné jsou i sluneční brýle a volnější oděv. Co nejvíc omezte pobyt v dusných a nevětraných místnostech nebo dopravních prostředcích.

Pitný režim je velmi důležitý

Co bychom si měli hlídat především, je pitný režim. Denně bychom měli přijmout přibližně 40 ml na kilogram aktivní tělesné hmoty. Do celkového příjmu se počítá i příjem vody v potravě. Ze stravy získáte zhruba 20 % tekutin, které potřebujete. Zaměřte se především na ovoce a zeleninu, které tvoří voda až z 90%. Jednoduchým ukazatelem správného zavodnění organismu je barva moči. Pokud je vaše moč světle žlutá, je váš pitný režim dostatečný.

Alkohol stahuje cévy

Pozor si dejte na alkohol. Jeho konzumace vede k roztažení cév a zvýšenému pocení a tím pádem větším ztrátám tekutin. Navíc ovlivňuje hormon, který reguluje koncentraci moči, a tedy její vyloučený objem. Alkohol není v horkém počasí příliš vhodný a může vést až k dehydrataci organismu.

V létě můžeme malinko víc si osolit

V létě se také více potíme a vydýcháme velké množství tekutin, s nimiž ztrácíme i potřebné minerály, především sodík, a ty je třeba doplňovat. K tomu jsou ideální minerální vody. U zdravého člověka existuje rovnováha mezi příjmem a výdejem tekutin tak, aby byla zachována minerálová a iontová bilance. Není tedy důležité kolik pijeme, ale také co pijeme.