O zdraví 14. 8. 2021 | Vím, co jím a pijuVím, co jím a piju

Zásady první pomoci pro včasný a správný zásah

Nečekaný úraz nebo zdravotní komplikace může v životě potkat každého. Proto je důležité vědět, jak se v takové situaci zachovat. Včas a správně podaná první pomoc může výrazně zmírnit důsledky vážných úrazů, nebo dokonce zachránit lidský život.

Stock Photos: Platoo Fotography /Shutterstock.com

Stabilizace zraněného do příjezdu lékaře

kurz první pomociPrvní pomoc je soubor postupů a opatření, které můžete osobě při úrazu či nemoci poskytnout.

Jde vlastně o stabilizaci zdravotního stavu raněného do doby, než je mu poskytnuto lékařské ošetření.

 • Je poskytnutí první pomoci povinnost? Pokud nejste v přímém ohrožení života vy nebo někdo jiný, tak ano.
 • Tuto povinnost mají i osoby, které absolvovaly školení první pomoci – mezi tyto osoby patří vlastníci řidičského oprávnění, zdravotníci či sportovní instruktoři.
 • Pokud jste absolutní laik, za poskytnutí první pomoci se považuje i bezodkladné přivolání zdravotní pomoci. Při neposkytnutí první pomoci v případech, kdy je to možné, se dopouštíte trestného činu. Typickým příkladem neposkytnutí pomoci je ujetí z místa dopravní nehody, a to i bez ohledu na to, jak jsou zranění závažná.

Hlavní zásady první pomoci

 1. Zhodnoťte situaci. I v případě vážné situace je důležité se v první řadě zorientovat v tom, co se stalo a zjistit, kolik je na místě zraněných. Pokud je na místě více zraněných, je nutné se nejdříve věnovat těm s nejvážnějším poraněním.
 2. Zachovejte bezpečnost sobě i svému okolí. Ujistěte se, že v okolí nehody nehrozí další rizika pro zraněného, ani pro vás. Buďte obezřetní a v případě autonehody označte prostor výstražným trojúhelníkem. Bezpečnost zachránce je prioritou, pokud je ohroženo naše zdraví, nejsme povinni se riziku vystavovat.
 3. Zjistěte rozsah vážnosti zranění. Vždy je nutné zjistit stav životních funkcí raněného, tedy jestli dýchá a je při vědomí. Stav vědomí zjišťujte nejprve oslovením, poté případně zatřesením ramena. Jestliže raněný na podněty nereaguje, zkontrolujte dýchání.
  „Dýchací cesty uvolníte zakloněním hlavy zraněného, případně odstraněním překážek z úst. Přiložte ucho k nosu a ústům zraněného a sledujte pohyby hrudníku,“ radí PharmDr. Ivana Lánová.
 4. Zahajte první pomoc. Postup při poskytování první pomoci se liší v závislosti na stavu raněného. Pokud je v bezvědomí nebo lapá po dechu, pak je na místě resuscitace. Ta se provádí nepřetržitě. Pokud se rozhodnete pro umělé dýchání, pak platí 30 stlačení hrudníku a 2 vdechnutí. Krvácení zastavíte pevným stlačením rány, u šokového stavu se dodržuje pravidlo 5T (tišení bolesti, teplo, tekutiny, ticho a transport).
 5. Přivolejte pomoc. Zkontaktujte záchrannou službu na čísle 155 nebo 112. Zachovejte klid a sdělte všechny potřebné informace: co se stalo, kde se to stalo, kolik je zraněných a jaká jsou jejich zranění.
 6. Zůstaňte u zraněného. Na místě nehody vyčkejte do příjezdu záchranné služby. Průběžně kontrolujte stav raněného, v případě potřeby poskytněte další pomoc. Pokud raněný nezačne dýchat, je potřeba resuscitaci provádět až do příjezdu záchranného sboru.

Správně vybavenou lékarničku skladujte v chladu a mimo děti

lékárničkaK většině poranění dochází doma nebo v jeho okolí, proto by měla být lékárnička základním vybavením každé domácnosti.

Jaké pomůcky a prostředky by měla obsahovat?

„V první řadě  přípravky k ošetření úrazů - tedy náplasti, dezinfekci a obvazový materiál. Dále přípravky na tišení bolesti, ať už ve formě tablet, mastí nebo hřejivých náplastí a obinadla. Nezapomeňte ani přípravky na nachlazení, horečku či zažívací potíže. V žádné lékárničce by určitě nemělo chybět aktivní uhlí, které univerzálně pomůže při běžných zažívacích potížích i při otravě. Další obsah uzpůsobte potřebám domácnosti – při častých alergiích se vybavte antihistaminiky, případně dalšími léky na specifické problémy, které vás trápí," doporučuje Ivana Lánová

Mohlo by vás také zajímat: