Vystudovala Léčebnou rehabilitace a fyzioterapii na Lékařské fakultě Masarykově univerzitě v Brně a Andragogiku na Univerzitě Jana Amose Komenského. Od roku 2006 působí jako fyzioterapeut převážně v ambulantní praxi, je lektorkou kurzů pro zdravotníky v rámci celoživotního vzdělávání a pracuje jako osobní trenér. Absolvovala řadu odborných kurzů: Diagnostika a terapie funkčních poruch, Senzomotorická stimulace, Bosu core, Bosu rehab, Terapie otoků, Škola zad, Kinesiotaping,  Cvičení v těhotenství a po porodu, Mobilizace a terapie dle Ludmily Mojžíšové, Stabilizace páteře. V současné době spolupracuje s iniciativou Vím, co jím a piju a působí jako fyzioterapeut v odborném centru Rekondice.