Energetický výdej spojený s fyzickou aktivitou můžeme dále rozdělit na vlastní fyzickou aktivitu – cvičení a spontánní fyzickou aktivitu (NEAT - Non-exercise Activity Thermogenesis). Spontánní aktivita spolu se cvičením tvoří vlastní aktivní výdej energie.

Jak již bylo zmíněno, jednou z největších složek energetického výdeje je bazální metabolismus, který u dospělýchtvoří asi 50–70 % celkového energetického výdeje. Změny v úrovni BMR mají proto významný dopad na TEE.

Energetický výdej

 

 

 

 

 

S věkem to jde z kopce

K postupnému poklesu BMR dochází především vlivem stárnutí. Studie ukazují, že každých 10 let se sníží BMR asi o 1–2 %. To znamená, že sedmdesátník má ve srovnání s dvacetiletým BMR nižší přibližně o 400kJ/den. Tento pokles je pravděpodobně způsoben ztrátou beztukové hmoty a naopak vzestupem množství tukové tkáně, která je ale méně metabolicky aktivní. Pokles BMR není lineární, největší „sešup“ nastává u mužů po 40. roce, u žen po 50 roce. U žen se uplatňuje i vliv menopauzy, která je spojena se zvýšenou ztrátou aktivní svalové hmoty.

Při zohlednění těchto změn ukazují výsledky novějších studií pokles BMR u starších dospělých asi o 5 % ve srovnání s mladými. Nové studie také naznačují, že pokles BMR v závislosti na věku není lineární, přičemž k rychlejšímu poklesu dochází po 40. roce u mužů a po 50. roce u žen. U žen se na tomto poklesu může podílet i zrychlená ztráta FFM po menopauze.

Je třeba ale poznamenat, že na změny BMR v průběhu života má vliv i nadváha a obezita, kterou trpí řada osob. Pokud dojde k výraznému zvýšení množství tukové tkáně, a tedy i tělesné hmotnosti, tak k poklesu BMR dojít vůbec nemusí a může dojít naopak i k jeho zvýšení. Rozsah, v jakém se BMR může zvyšovat nebo snižovat s věkem, bude tedy záviset na rovnováze mezi zvyšováním hmotnosti vedoucí ke zvyšování BMR a naopak vlivu stárnutí vedoucí ke snižování BMR.