O společnosti

Struktura organizace

Iniciativa Vím, co jím a piju je součástí mezinárodního programu The Choices Programme. Ten vznikl jako projekt nadace Choices International Foundation. Nejvyšším orgánem nadace je rada.

Rada Choices International Foundation odpovídá za konečná rozhodnutí v nadaci a je zastoupena těmito osobami:

  • Clémence Ross - předsedkyně
  • Angelika de Bree 
  • Werner Buck 
  • Emma Coles
  • Barry Popkin (advisor)

Mimo nadaci a program působí nezávislý Mezinárodní vědecký výbor (Choices International Scientific Commitee), složený z nezávislých odborníků v oblasti výživy. Jedním z hlavních úkolů výboru je stanovovat a inovovat produktová kritéria. Výbor se skládá z těchto odborníků v oblasti výživy:

  • Prof. B.M. Popkin (Chairman), University of North Carolina, USA
  • Prof. L. Lissner, University of Gothenburg, Sweden
  • Prof. R. Uauy, University of Chile, Chile
  • Prof. Yang Yuexin, National Institute of Nutrition and Food Safety, China Center for Disease Control, Beijing, Chinan- Chair of the Chinese Nutrition Society
  • Prof. A. Kurpad - Observer, St John's Medicale College Bangalore, India