Kontrola, zda zúčastněné společnosti postupují dle pravidel programu Vím, co jím a piju je jednou ze základních odpovědností národní organizace. Pravidla používání loga jsou upraveny v grafickém manuálu, sankce jsou upraveny v licenční smlouvě. Je zaveden postup pro hodnocení, kontrolu i monitorování. V případě nedodržení pravidel je obvykle dostatečné informovat společnost o nevhodném použití loga, aby provedla potřebné změny. Informace o porušení ochranné známky ze strany společnosti, která se programu neúčastní, je obvykle společným zájmem naší společnosti i organizací, zapojených do programu a je obvykle velice rychle zjištěno a řešeno smírčí nebo právní cestou.