Národní kritéria programu Vím, co jím a piju vychází z mezinárodních kritérií programu Choices.
Mezinárodní kritéria výběru byla vytvořena a jsou průběžně revidována skupinou nezávislých vědců ze všech kontinentů, kteří tvoří Mezinárodní vědecký výbor. Vychází z doporučení Světové zdravotnické organizace (WHO) a Organizace pro výživu a zemědělství (FAO).

Kritéria jsou dále regionálně přizpůsobena nezávislými národními vědeckými výbory. V České republice kritéria reviduje Národní vědecký výbor při Vím, co jím a piju. 
Vědci z potravinářského průmyslu mohou být přizváni ke konzultacím, ale je to vědecký výbor, který rozhoduje o finální podobě kritérií.