Co Vás přesvědčilo zapojit se do Vím, co jím jako odborný garant?

Iniciativa Vím co jím je postavena na vědeckém základě. Selektivně stanovuje kritéria pro jednotlivé výrobkové skupiny tak, že pokud jíme pestrou a vyváženou stravu s převahou výrobků, které kritéria Vím, co jím splňují, tak se bude příjem klíčových živin blížit výživovým doporučením. Navíc v každé výrobkové skupině se dají najít výrobky, které kritéria splní. Žádná výrobková skupina se přímo nezatracuje. Navíc jsou kritéria postavena na reálných základech, řada výrobků kritéria splní, pro některé jsou kritéria motivační pro zlepšení výživové hodnoty v rámci případných reformulací, které přicházejí v úvahu.

Jakou pozici má podle Vás logo Vím, co jím na trhu mezi všemi ostatními značkami potravin?

Na trhu je řada log, která sledují obecnou kvalitu, původ, obsah alergenů apod. Systémů a s tím spojená loga, které sledují výživovou hodnotu potravin a jsou vědecky podložené, moc není. Z tohoto pohledu má logo Vím co jím na trhu významné uplatnění. Z průzkumů mezi spotřebiteli i vyplývá, že povědomí o existenci loga, jeho vypovídající schopnost a význam rostou.

Jaký největší problém spatřujete v souvislosti s kvalitou potravin v Česku?

Potraviny v ČR jsou na dobré úrovni, mají vysoký standard bezpečnosti, ale i kvality. Samozřejmě se dají najít rozdílné výrobky různých cenových hladin i různé kvality a je na spotřebiteli, pro co si v obchodní síti sáhne. Problémem je, že se stále najde hodně spotřebitelů, kteří se při koupi výrobků nerozhodují podle výživové hodnoty výrobků. Tady je určitý prostor ke zlepšení a logo Vím, co jím může být v tomto směru nápomocné při výběru potravin s přidanou výživovou hodnotou.

Co se Vám na logu Vím, co jím líbí? A v čem si myslíte, že má ještě rezervy?

Na logu pozitivně hodnotím jeho transparentnost. Parametry jsou jednoznačně stanoveny vědeckým výborem, vycházejí z mezinárodních standardů a výrobek buď kritéria splní, nebo nesplní. Nejsou žádné doplňující podmínky k udělení loga, o nichž by musela rozhodovat nějaká komise. Rezervy jsou určitě v informovanosti. Spotřebitel je často ovlivňován různými mýty, které výživová doporučení odborníků zpochybňují. Někdy mě to připadá, že je v České republice více různých kverulantů a pochybovačů než jinde ve světě.