Sladkosti na dosah ruky a bez dozoru rodičů. To je doplňkové stravování českých školáků. Přístup dětí k nevhodným potravinám jako jsou slazené nápoje, čokoládové tyčinky, brambůrky a podobně usnadňují školy tím, že ve svých prostorách mají jídelní automaty plné podobného sortimentu, nebo tím, že nezdravé pochutiny nabízejí školní bufety. Upevňují tak dětem jejich nevhodné stravovací návyky. Proto Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s resortem školství připravuje opatření směřovaná do oblasti regulace sortimentu nabídky nápojů a potravin ve školních automatech a bufetech, a to v souladu se zásadami zdravé výživy.

„Jako ministr zdravotnictví, ani jako otec dvou dětí, nemohu nečinně přihlížet varovným výsledkům studií, které jednoznačně říkají, že školáci se stravují převážně velice nezdravě, nabírají na váze a už od základní školy tak poškozují své zdraví. Je potřeba znovu apelovat nejen na rodiče, aby dbali na to, co jejich děti konzumují, ale také na ředitele škol, aby co možná nejvíce omezili přístup dětí k extrémně nevhodným potravinám,“uvedl k problematice ministr Svatopluk Němeček.

Současná legislativa MŠMT nechává na odpovědnosti ředitele školy, jaký sortiment potravin žákům takto nabídne. Nejrychlejší cestou k nápravě je tedy právě rozhodnutí ředitelů jednotlivých škol. Skutečnost, že jsou dětem takto nabízeny převážně potraviny nezdravé, potvrdila hygienická služba v rámci celostátního monitoringu nabídky možností stravování ve školách a školských zařízeních.

Ze zjištěných výsledků šetření, provedeného ve 493 vytipovaných školách a školských zařízeních, vyplývá, že v 82 % automatů na chlazené nápoje jsou nabízeny nápoje slazené. V nabídce jídelních automatů jsou nejvíce zastoupeny balené cukrovinky, a to v 86 %. Ve školních bufetech jsou v sortimentu potravin nejčastěji zastoupeny slané chuťovky (58 %) a jemné pečivo (56 %), z nápojů jsou to pak především slazené slabě mineralizované vody, a to v 66 % školních bufetů.

K problematice ovlivňování sortimentu potravin školních automatů a bufetů v souladu se zásadami zdravé výživy byl dále Společností pro výživu, hygienickou službou - Státním zdravotním ústavem a sdružením „Jako lusk“ vydán edukační materiál „Zdravá školní svačina aneb uzdravme svůj školní automat a bufet.“ Ten je určen pro odbornou i laickou veřejnost jako doporučená metodika pro výběr sortimentu nápojů a potravin dostupných ve školách a školských zařízeních. Cílem publikace je usnadnit zřizovatelům a provozovatelům škol výběr vhodných potravin. Publikace má rovněž sloužit výrobcům a dodavatelům potravin pro školy a školská zařízení jako doporučující materiál pro úpravu stávajících receptur výrobků a přípravu nového sortimentu. Pro pedagogy, rodiče a další osoby, které se podílejí na utváření stravovacích návyků dětí, žáků a studentů, má být materiál vodítkem, které potraviny doporučit jako pravidelnou součást jídelníčku.

V návaznosti na přijatou Národní strategii ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí - „Zdraví 2020“ a „Strategii bezpečnosti potravin a výživy 2014 - 2020“ má Česká republika jedinečnou možnost, jak ovlivněním tohoto typu stravování dětí pozitivně působit na celou výživu dětské a dorostové populace. Školní stravování včetně stravování doplňkového lze tedy využít jako nástroj v boji proti nepříznivému trendu rostoucího výskytu nadváhy a obezity v dětském a dorostovém věku a s tím související následný rozvoj neinfekčních onemocnění s hromadným výskytem v dospělém věku, což je jeden z hlavních úkolů veřejného zdraví v České republice.

tisková zpráva Ministerstva zdravotnictví