1. Uvolněte si krční páteř

Pohodlně se usaďte, nohy nechte plnou ploskou na zemi, ramena táhněte směrem dolů a hlavou opisujte ležaté osmičky. Oči nechte zavřené a pohyb provádějte volně.

Vsedě je nejvíce přetěžována horní polovina těla, proto je nutné zaměřit se na odstranění svalových dysbalancí, které v této poloze vznikají. Dochází zejména k přetěžování určitých svalových skupin krku a prsních svalů a naopak k útlumu svalů fixující lopatky ve správné poloze. Výsledkem jsou kulatá záda a předsunuté držení hlavy a krku. Svaly, které jsou přetěžované, postupně zkracují, je tedy třeba je protáhnout, svaly utlumené naopak ochabují, musíme je posílit.

2. Nezapomínejte na oči

Důležité je rozpohybovat oční svaly, zvednout občas oči od monitoru a podívat se třeba z okna do dálky. Oči jsou totiž celý den zvyklé zaostřovat nablízko. Proto je dobré změnit jim občas režim. Zkuste i tyto dva cviky. Zaryjte si oči dlaněmi, ale nemačkejte si na víčka. Pak je otevřete. Několikrát se podívejte co nejvíc doleva a pak doprava. Při druhém cviku se podívejte nahoru a pak zase dolu, aniž byste hýbali hlavou. Vše opakujte aspoň pětkrát.

3. Pánevní dno

Pánevní dno má významné postavení nejen proto, že se nachází v centru našeho těla, ale má i velký vliv na všechny naše vnitřní orgány zejména močové a pohlavní ústrojí. Denně nosí velkou zátěž, je na něj vyvíjen obrovský tlak, navzdory tomu péči o něj často zanedbáváme. Trpí zejména u žen, a to nejen během těhotenství, kdy jsou na něj nároky mnohonásobně zvýšené. Bohužel se o něj většinou začneme starat až tehdy, když vykazuje známky nějakého poškození nebo zhoršené funkce. Správná funkce dna pánve má vliv i na naši psychiku a sebevědomí, proto je třeba, abychom tento střed těla udržovali a vnímali jako pevný a pružný. Procvičte si pánevní dno vsedě na židli několikrát za den. Zkuste na deset vteřin stáhnout svaly pánevního dna, poté uvolněte a desetkrát opakujte .

4. Cévní gymnastika

Jestliže máte nohy skrčené v ostrém úhlu déle než pět hodin, téměř se nehýbete a ještě k tomu máte pár kilo navíc, můžete vás brzy postihnout hluboká žilní trombóza. Toto cvičení spočívá v zapojení svalové pumpy dolních končetin, čímž se podpoří žilní návrat stagnující krve z dolních končetin.

V sedě opřete špičku jedné nohy o podlahu, patu zvedněte a postupně patu vraťte zpět a zvedněte špičku. Opakujte v rychlém sledu aspoň dvacetkrát za sebou a cvičte obě nohy najednou.

5. Přetížení ruky

Přetížení ruky při práci u počítače v důsledku dlouhodobého stereotypního zatěžování či nevhodné pracovní polohy může vyústit až v syndrom karpálního tunelu. Mezi nejčastější příznaky těchto obtíží patří ztuhlost, mravenčení a trnutí prstů. Dalším projevem může být bolest zápěstí až předloktí, nejprve při práci, která obtíže vyvolala, později i v klidu. Příčinou obtíží a bolesti v oblasti zápěstí a ruky může být samotný druh vykonávané práce.

Protáhněte si zápěstí: V sedě u stolu v ohněte zápěstí dlaní k tělu. Prsty pravé ruky vyvíjí tlak na dlaňovou část prstů ruky levé  a ohýbají je směrem k levému předloktí. Obě ruce vystřídejte.