O pohybu 14. 10. 2022 | Mgr. Martina KarasováMgr. Martina Karasová

DNS podle prof. Koláře

Jméno fyzioterapeuta Pavla Koláře zná asi kde kdo, málokdo ale zná terapeutický koncept DNS (dynamická neuromuskulární stabilizace), který sestavil. Pojďme si o něm říct něco víc.

Stock photos: Studio Romantic/Shutterstock.com

DNS neboli dynamická neuromuskulární stabilizace je diagnostický a terapeutický koncept založený na vývojové kineziologii. Profesor Kolář díky mnohaletém pozorování a léčení miminek, dětí a dospělých, zdravých i neurologicky nemocných zjistil, jak se vyvíjí a jak pracují pohybové programy, které máme všichni stejné, geneticky zakódované.

Na čem je princip DNS postaven?

Na základě svých zkušeností pak prof. Kolář sestavil terapeutický koncept, který neléčí primárně pohybový aparát.

  • Léčí jeho řídící centrum, tedy mozek a jeho pohybové programy. Pokud ty jsou v pořádku, pak i tělo bude pracovat správně bez zbytečného přetěžování a vzniku předčasných degenerativních změn.

držení tělaKoncept staví na principech vývoje držení těla v základních vertikalizačních pozicích a lokomočních přechodech z jedné pozice do druhé. Jde o základní vzory pohybu, které mají u člověka dvě formy – lezení a otáčení. Ty se liší oporou a nákrokem našich končetin a zakládají se do 13 měsíců věku. Svou funkcí mají formativní vliv na vývoj našeho těla.

Posturálně lokomoční vzorce, které vývojová kineziologie považuje za ideální, slouží pak nejen k určení diagnózy poruch hybnosti, ale jsou i základem rehabilitační léčby.

Svěřte se do rukou odborníka

Při cvičení jsou dodržovány určité postupnosti a zásady. Podmínkou úspěšné terapie je vědomá spolupráce klienta.

Cvičí se v různých polohách:

  • na zádech, DNS podle prof. Koláře
  • na břiše,
  • na boku,
  • v šikmém sedu,
  • na čtyřech,
  • ve vysokém kleku,
  • ale i ve stoje.

Většina lidí není v úvodní fázi schopna zaujmout polohu a provést cvičení bez korekce fyzioterapeuta. Fyzioterapeut navádí klienty verbálně a manuálně. Upozorňuje na chyby a fixací koriguje postavení jednotlivých segmentů. Seznam vyškolených certifikovaných terapeutů v této metodice je k dohledání na stránkách DNS konceptu.

Zdroj obrázků v textu: Shutterstock.com
Zdroj informací: www.dns-cz.com
www.rehaps.cz
www.bebalanced.cz
Kolář P.: Labyrint pohybu
Mohlo by vás také zajímat: