Chcete vybudovat ve vašich dětech kladný vztah k pohybu a cvičení? Nejlepším způsobem, jak toho dosáhnout je jít jim příkladem a cvičit s nimi už od malička.

Cvičení či jiné sportovní a pohybové aktivity se brzy stanou oblíbenou společnou činností, která může přetrvat až do dospělosti vašeho dítěte. Cvičení je také výborným způsobem trávení volného času a je to skutečně zábavná a přínosná aktivita pro celou rodinu.

Zkuste třeba centra cvičení pro rodiče i děti!

Jestli se chcete v tomto směru nejprve vzdělat nebo se nechat vést, je tu možnost. Novinkou, která se u nás v posledních desetiletích objevila, jsou centra, která se přímo zaměřují na podporu cvičení rodičů s dětmi. Lekce jsou věnované psychomotorice, rozvíjení správných pohybových návyků, utváření rytmu, hraní, zpívání či provozování tvořivých činností.

Rozvíjení pohybových schopností dítěte i jeho vztahu k rodičům

Cvičit s dětmi můžete již úplně od začátku jejich života. Jistě znáte třeba plavání s miminky.   Pohybově-rozvíjecí aktivity pro rodiče s dětmi již mezi prvním a druhým rokem života jsou výbornou příležitostí, jak se společným pohybem začít. Můžete vyzkoušet například cvičení s využitím muzikoterapeutických technik pro nejmenší děti, pomocí nichž se přirozeně rozvíjí celá dětská osobnost a obohacuje se zároveň i vztah mezi rodiči a dítětem.

Cvičení předškoláků i jako příprava na zvládání školní docházky

Existuje také celá řada moderních prostorů, které nabízí kurzy zaměřující se hlavně na fyzickou stránku pohybu dětí. Cvičení pro předškoláky napomáhá rozvoji fyzické síly pružnosti a koordinace prostřednictvím jednoduchých gymnastických cviků, orientaci těla v prostoru, ale také budování přirozené sebedůvěry i schopnosti krátkého odloučení od rodičů i navyknutí si na přijímání pokynů a požadavků, s nimiž se setkají ve školní praxi.

Taková centra mohou být pro rodiče vodítkem v oblasti rozvíjení pohybových schopností jeho dítěte. Třeba zjistíte, že je pro vašeho potomka mnohem zábavnější cvičit na zahradě, na louce či v lese. Důležité je přizpůsobit alespoň částečně vaše společné pohybové aktivity přáním dítěte. Musí ho to přece bavit!

Když se sen rodičů stane skutečností…

A když je dítě na pravidelné cvičení s rodiči zvyklé, je už jen malý krůček k tomu, aby začalo v předškolním či školním věku cvičit samo a aby mu láska k pohybu zůstala až do dospělosti.