Plavání řadíme k aerobním aktivitám, vydáme při něm 2 – 5x více energie a síly než na suchu. Za hodinu aktivního plavání spálíme 1800 až 2000 kJ, což je více než za hodinu jízdy na kole průměrnou rychlostí 16 km/hod.

Výhody plavání

  • je šetrné ke kloubům i páteři
  • mohou ho vykonávat i lidé s velkou nadváhou nebo těhotné ženy
  • možno ho využít i jako rehabilitační cvičení například po úrazech
  • zapojují se při něm všechny svalové skupiny
  • zvyšuje kapacitu plic
  • vhodné i pro úplné začátečníky

Výše zmíněné výhody můžeme čerpat zejména za předpokladu, že plaveme správně. Jistě jste zaznamenali množství lidí, zejména tedy žen, kteří ať už z důvodu obav o svůj účes nebo prostě ze strachu ze zanoření pod hladinu, plavou s hlavou nad vodou. Tato poloha je pro krční páteř zcela nevyhovující, zbytečně ji namáháme a tělo ve vodě spíš stojí než leží. Tím klademe velký odpor a to nás zpomaluje a brzdí. Ať už plaveme prsa nebo kraul, hlava má největší vliv na správnou polohu těla ve vodě. Soustřeďme se na to, aby během celého plaveckého záběru byla hlava v neutrální poloze. To znamená ani předkloněná, ani zakloněná. Pokud nezanořujete hlavu, protože vás pálí oči, pořiďte si plavecké brýle. Předpokladem správného plaveckého stylu je také vydechování do vody.

Nejčastější styl, který málokdo plave správně

Mezi nejrozšířenější styl plavání patří prsa, málokdo ovšem plave tento styl správně. Výchozí polohou je splývání. Záběr pažemi probíhá pod hladinou a je veden do stran. Nesmí však být příliš široký, což bývá častou chybou. Ruce mají zabírat šikmo dolů a záběrovou plochou jsou dlaně a vnitřní strany předloktí. Záběr nohou vychází z kolen. Při jejich skrčování jsou špičky přitažené a paty těsně pod hladinou. Kolena nekrčíme ani pod břicho ani příliš do stran, nejlépe je, když se vzdalují do šířky boků. Záběr rukou naši hlavu a ramena dostane nad hladinu, čímž je umožněn nádech. Poté se opět vracíme do původní pozice a vydechujeme vody. Hlavu nezakláníme. 

Nejrychlejší plavecký styl - kraul

Jako nejrychlejší plavecký styl můžeme označit kraul. Vycházíme ze splývání v poloze na prsou, hlava zůstává v prodloužení těla, nadechujeme se při vytáčení hlavy doprava nebo doleva. Ruce se pravidelně střídají. Dýchat můžeme například při každém třetím tempu rukama, pro zvyšování kapacity plic se můžeme postupně nadechovat i po pěti nebo sedmi tempech. Z vody se jako první vynořuje loket a teprve pak paže. Ruka je nejprve lehce pokrčená, natahuje se, až když loket míjí ucho. Kolena jsou při kraulu také lehce pokrčená, pohyb nohou vychází z kyčlí, nikoliv z kolen, což bývá častou chybou.

Znak

Nejšetrnější k pohybovému aparátu je styl znak, kdy pohyb rukama i nohama připomíná kraul. Záběr paží je ale u znaku veden stranou. V záběrové fázi ohýbáme paži v lokti. Po té ji opět vytahujeme z vody ven a dotáhneme pohyb do úplného vzpažení. Pravá ruka se střídá s levou. Pohyb nohou vychází z kyčlí, nikoliv z kolen. Kolena by měla zůstávat pod hladinou. Dýchání je u znaku snadné, hlava je stále nad vodou. Nadechovat bychom se měli během mezizáběrové pauzy, vydechovat pak při záběru.   

Plavání není úplně pro všechny

Plavání je vhodné téměř pro každého, kdo by se mu však měl raději vyhnout, jsou lidé s epilepsií, ženy trpící gynekologickými obtížemi, osoby trpící častými záněty močových cest nebo lidé s některými formami kožních onemocnění.