O výživě 19. 8. 2020 | Vím, co jím a piju, o.p.s.

Jogurty jsou nejzdravější potraviny. Široký výběr uspokojí každého

Některé studie naznačují, že jogurty zvyšují pocit nasycení a lidé sní méně kalorií v průběhu dne. Ukazuje se, že ti, kteří je jedí pravidelně, mají celkově zdravější stravovací návyky, více se věnují fyzické aktivitě a méně kouří.

Typologie jogurů - zdroj: Vím, co jím a piju o.p.s.

Na trhu je velké množství jogurtů různých značek, lišících se cenou, chutí i nutričními hodnotami. Jaký jogurt vybrat? Který má nejlepší nutriční složení a který chutná nejlépe? Jaký je mezi nimi rozdíl? V našem testu jsme se zaměřili na 15 typů bílých jogurtů, které jsme hodnotili na základě senzorických kritérií, nutričních hodnot, složení a ceny. Zajímavé zjištění přinesly také výsledky dotazníkového šetření.

O testu

 • Do testování jsme zahrnuli 15 produktů, z toho 14 bílých jogurtů a pro zajímavost i 1 rostlinný výrobek připomínající jogurt.
 • Každý z nich obdržel známku, která je výsledkem několika hodnotících kritérií.
 • Výrobky byly podrobeny dvojí senzorické analýze, jednak v akreditované nezávislé laboratoři Eurofins, jednak běžnými spotřebiteli.
 • V rámci senzorické analýzy byl hodnocen celkový vzhled a barva, chuť, vůně, konzistence, intenzita pachutí a uvolňování syrovátky.
 • Výsledky testu

Hodnocení

Jogurty by měly odpovídat standardům pro:

 • vzhled a barvu: barva by měla být jednotná, mléčně bílá, příjemná
 • konzistenci: konzistence by měla být homogenní, hladká, tuhá
 • vůni a chuť: chuť a vůně by měla být harmonická, vyrovnaná, příjemně kyselá, čerstvá

1. Senzorika v laboratoři i běžnými spotřebiteli

Základem hodnocení byla senzorická zkouška, která proběhla v akreditovaných laboratořích Eurofins. Skupina 10 posuzovatelů hodnotila výše uvedené jakostní parametry, dále se hodnotila intenzita sladké chuti a pachutí. V závěru dostal každý výrobek celkovou známku na pětibodové stupnici s významem: „1- zcela splňuje moje očekávání“, „2- výrobek by mohl být i lepší“, „3- výrobek považuji za průměrný“, „4- výrobek je podprůměrný“, „5- výrobek je odpuzující“.

Souběžně s nezávislým akreditovaným hodnocením proběhlo i podle stejné anonymní metodiky hodnocení mezi běžnými spotřebiteli. 

 • Výslednou známku senzorického hodnocení tvoří průměr mezi oběma skupinami hodnotitelů.

2. Další parametry hodnocení

V rámci doplňkového hodnocení jsme si všímali výživových údajů, složení výrobků, dodržování požadavků legislativy. Svoji roli hrála i cena výrobku.

 • Výživové údaje – ohodnocen byl celkový obsah tuku, obsah nasycených mastných kyselin a zastoupení bílkovin. Výsledná známka je průměrem z těchto hodnot. Známka 1: obsah tuku do 3 %; obsah nasycených mastných kyselin do 2,2 %; množství bílkovin nad 5 %. Známka 3: obsah tuku 3-10 %; obsah nasycených mastných kyselin 2,2-4,5 %; množství bílkovin 3-5 %. Známka 5: obsah tuku nad 10 %; obsah nasycených mastných kyselin nad 4,5 %; množství bílkovin pod 3 %.
 • Složení výrobků – hodnoceno bylo složení výrobku, přídavek zahušťovadel, popř. dalších přídatných látek.  Známka 1: bez přídatných látek, pouze mléko, jogurtové kultury, mléčná bílkovina, popř. laktáza. Za každou přídatnou látku (např. škrob, sladidlo) snížení známky o jeden stupeň.
 • Značení a legislativa - zejména správnost značení výrobků, snížení o jeden stupeň za nedostatek.
 • Cena v přepočtu na 100 g - známka 1 – do 8 Kč, známka 2 – 8-11 Kč,  známka 3 – 11-14 Kč, známka 4 – 14-17 Kč, známka 5 – nad 17 Kč.
 • Výsledky testu

Známka testu - pořadí

Výrobky dostaly celkem 5 dílčích známek. Celková známka se získala použitím následujících váhových faktorů: 60 % za senzorické hodnocení, 15 % za složení, 15 % za výživové údaje, 5 % za značení/legislativu a 5 % za cenu.

Celkové pořadí v rámci testu nejvíce ovlivňuje chuť. Další parametry vedly jen k drobným korekcím v celkovém pořadí. 

 • 60 % senzorické hodnocení
 • 15 % výživové hodnoty
 • 15 % složení
 • 5 % cena
 • 5 % legislativní náležitosti, značení
Mohlo by vás také zajímat: