Dle OSN je cílem dne výživy podpora ekonomické i technické spolupráce v oblasti zemědělské výroby, zvyšování povědomí o hladu a chudobě ve světě. V České republice se otázkou výživově hodnotných potravin zabývá i iniciativa Vím, co jím a piju.

Nárůst obezity je alarmující

Zahraniční odborný časopis The Lancet publikoval koncem května studii o výskytu nadváhy a obezity ve společnosti. Počet osob s nadváhou a obezitou vzrostl z 857 milionů v roce 1980 na 2,1 miliardy v roce 2013.  Přičemž téměř polovina obézních osob žije pouze v deseti zemích: USA, Číně, Indii, Rusku, Brazílii, Mexiku, Egyptě, Německu, Pákistánu a Indonésii.

Výsledky studie ukazují, že obezita již není výsadou bohatých, ale postihuje osoby všech příjmových kategorií, různého věku ve všech regionech na celém světě. Zhruba dvě třetiny obézních osob žijí nyní v rozvojových zemích. 

Situace v České republice

Zhruba polovina dospělé populace trpí nadváhou a obezitou,  obézních dětí je cca 20 %. Obézní pacient je častěji nemocný a častěji navštěvuje lékaře. Vyžaduje také nákladnější péči. Roční náklady na jeho léčbu jsou více než 100 000 Kč,“ upozorňuje MUDr. Petr Hlavatý, Ph.D., odborný garant iniciativy Vím, co jím a piju.

Obezita vede k dalším zdravotním komplikacím, je podhoubím pro cukrovku, vysoký tlak, vysokou hladinu cholesterolu a tuků v krvi a to v konečném výsledku může vést až k infarktu nebo mrtvici.

Kde je riziko?

Světová zdravotnická organizace (WHO) definovala čtyři rizikové živiny, které přispívají ke vzniku civilizačních chorob. Mimo jiné i obezity. Mezi tyto živiny patří:

  • trans mastné kyseliny
  • nasycené mastné kyseliny
  • sodík (sůl)
  • cukr

Nadměrnou konzumací těchto potravin vystavujeme organizmus riziku vzniku kardiovaskulárních chorob,  nadváhy a obezity a dalších civilizačních chorob.

Usnadnit výběr potravin pomůže logo Vím, co jím

S výběrem výživově hodnotných potravin poradí spotřebitelům snadno a přehledně logo Vím, co jím. Jediným pohledem na obal zjistíte, že produkt má nízký obsah rizikových živin, jako jsou sodík, jednoduchý přidaný cukr, nasycené a trans mastné kyseliny. Mnohé potraviny, nesoucí logo, mají i vyšší obsah vlákniny, která je pro lidské tělo nedocenitelná. V současné době je označeno přes 350 výrobků a další neustále přibývají.