O výživě 4. 2. 2020 | PhDr. Karolína Hlavatá, Ph.D.PhDr. Karolína Hlavatá, Ph.D.

Vliv výživy na riziko onemocnění rakovinou

Nádorová onemocnění představují druhou nejčastější příčinu úmrtí ve vyspělých zemích. Muži nejčastěji umírají na rakovinu plic, následovanou nádory tlustého střeva a konečníku, časté jsou i nádory prostaty. U žen se jedná o nádory prsu, stejně jako u mužů o nádory tlustého střeva a konečníku, přibývá i nádorů plic.

Výživa ovlivňuje riziko vzniku nádorového onemocnění. Rizikové faktory ve stravě.
Foto - autor: PDPics /pixabay.com

Vliv výživy

Na vzniku nádorových onemocnění se podílí faktory genetické, faktory životního prostředí a celkový životní styl.

  • Vlivu výživy je připisováno 30-35 % všech úmrtí na rakovinu, alkoholu 5 %, nedostatku pohybové aktivity 5 %, kouření 15-30 %. Výživové faktory jsou pro nekuřáky nejsilnějším faktorem v prevenci rakoviny.

Výživa může ovlivnit proces karcinogeneze ve všech jejích fázích, a to jak v pozitivním, tak negativním slova smyslu. V případě, že hledáme přímou souvislost mezi jednotlivou skupinou potravin a nádory nebo mezi určitým charakterem stravování a rizikem nádorových onemocnění, málokdy najdeme jednoznačný vztah.

Vždy je nutné chápat vliv výživy v kontextu celkového životního stylu a zahrnout i pohybovou aktivitu, nekuřáctví, umírněnou konzumaci alkoholu apod. Také zatím nejsou zcela přesvědčivé důkazy o tom, že by nějaká dieta nebo způsob stravování jednoznačně dokázaly zabránit vzniku nádorových onemocnění nebo je vyléčit.

Rizikové faktory ve stravě

  • jednoznačně alkohol
  • konzumace červeného masa a uzenin
  • nadměrný příjem soli
  • celkově strava vedoucí ke vzniku nadváhy a obezity

Vedle jednotlivých rizikových nutričních faktorů se při vzniku nádorů jako karcinogeny uplatňují i produkty plísní (tzv. mykotoxiny, např. ochratoxin, aflatoxiny) a některé přírodní pesticidy produkované rostlinami na ochranu před houbami a hmyzem.

Jako silné karcinogeny mohou působit látky vznikající v potravinách v průběhu nešetrné tepelné úpravy jako je smažení, grilování nebo obecně tepelná úprava za vysokých teplot.

Alkohol

vínoKonzumace alkoholu je dávána do souvislosti především s nádory dutiny ústní a hltanu, hrtanu, jícnu a jater. U těchto nádorů se riziko násobí v kombinací s kouřením.

U některých typů nádorů (např. nádorů prsu) se riziko významně zvyšuje již při velmi nízké úrovni konzumace alkoholu, např. již příjem 20 g etanolu denně zvyšuje riziko o 25-30 % (20 g přibližně odpovídá například ½ litru piva nebo 200 ml vína).

Nadváha a obezita

Vysoká hodnota BMI zvyšuje riziko řady nádorů, nejprokazatelněji v případě karcinomu prsu, prostaty, ledvin, žlučníku a tlustého střeva a konečníku.

Mechanismy vlivu obezity jsou různé, významnou úlohu sehrává sama tuková tkáň (zejména tuk v oblasti břicha; tzv. abdominální typ obezity), která je velmi metabolicky aktivní a jejíž zmnožení bývá spojeno s vysokou hladinou inzulínu (hyperinzulinémie), inzulínorezistencí (rezistence vůči inzulínu; stojí v pozadí vzniku cukrovky 2. typu) a chronickým zánětem.

  • Z hlediska prevence nádorových onemocnění bychom měli usilovat o udržení normálního rozmezí BMI (BMI 18,5-25 kg/m2) v průběhu celé dospělosti, přičemž celkový váhový přírůstek během dospělosti by neměl být větší než 5 kg.

Tuky

Před několika lety byl považován nadměrný příjem tuků za přímý rizikový faktor pro vznik nádorů prsu a tlustého střeva a konečníku. Současné poznatky nepotvrzují přímý vliv vyššího příjmu tuků v dietě, ale tuky zcela jistě důležitou úlohu sehrávají.

Příjem vysokotučných potravin vede k obezitě, prokázaným rizikovým faktorem je pak příjem nasycených mastných kyselin z uzenin a tučného masa. Tučné potraviny jsou zároveň chudé na vlákninu, neobsahují ani ochranné látky, jako je tomu u ovoce a zeleniny, často však obsahují velký podíl soli a konzervačních látek.

Maso

Velké karcinogenní riziko představuje především tzv. sekundárně zpracované maso, tj. uzeniny, uzené a grilované maso. Zde je prokázán vztah k rakovině tlustého střeva, konečníku, pankreatu a prostaty. V prevenci je proto vhodné výrazně omezit konzumaci uzenin a nejíst maso vícekrát než jednou denně.

  • Při výběru masa má vždy přednost libové maso a velikost porce červeného masa by neměla překročit 80 g. Maso lze úspěšně nahrazovat rybami a luštěninami.

Sůl

Nadměrný příjem soli může souviset s rizikem vzniku karcinomu žaludku.

Antikancerogenní účinky 

zeleninaZa vysoce ochranný faktor je považován dostatečný příjem zeleniny a ovoce, kde je známý pozitivní vliv antioxidantů (př. vitamin A, C, karotenoidy, vitamin E, selen, zinek) a fytochemikálií. Antikancerogenní účinky jsou připisovány také zelenému čaji a kávě.

 

Mohlo by vás také zajímat: