O zdraví 5. 3. 2020 | Mgr. Lucie KremlíkováMgr. Lucie Kremlíková

Důležitou informací o zdraví jsou výsledky měření složení těla

Tukuprostá hmota, viscerální tuk, či množství pevné hmoty v těle… To jsou informace o těle, které je vhodné znát. Znamená to ale podstoupit měření tělesného složení na tzv. chytré váze, která dokáže v krátké chvilce tyto informace buď ukázat, nebo poslat do počítače. Výsledky ukáží na stav zdraví, ale je nutné pokaždé dodržet stejné podmínky pro měření.

Analýza složení těla poskytne důležitou informaci o zdraví. Poměr tuku a svalů v těle je hlavní ukazatel.
Stock Photos: Davizro Photography /Shutterstock.com

Bioimpedanční analýza

Výsledky, které nám z měření bioimpedanční analýzou vyjdou, jsou důležité informace o našem zdraví. Tento článek navazuje na Měření tělesného složení – metoda bioelektrické impedance.

Celková tělesná hmotnost člověka není zase až tak důležitá. Podstatné je, jaké je zastoupení svalové a tukové tkáně. Stejnou hmotnost může mít svalnatý kulturista i obézní nesportovec. Proto nestačí znát pouze absolutní hmotnost. Bioimpedanční analýza nám umožňuje zjistit množství tukové tkáně v porovnání s ostatními tkáněmi. Díky tomu můžeme částečně hodnotit zdravotní stav jedince a při opakovaném měření sledovat jeho vývoj v čase.

 • Monitorování složení těla se uplatňuje nejen v oblasti zdravotnictví, ale rovněž ve sportu či výživovém poradenství.

Z čeho se skládá naše tělo?

Lidské tělo je, zjednodušeně řečeno, složeno z vody, bílkovin, tuku a minerálních látek. Všechny složky dohromady tvoří celkovou tělesnou hmotnost.

Voda

voda v těleNejvětší podíl tvoří voda, která představuje přibližně 50 – 60% celkové tělesné hmotnosti. Množství vody v těle závisí na pohlaví - muži mají více vody než ženy, na věku – s přibývajícím věkem se snižuje. Procentuální zastoupení vody se mění i se změnou hmotnosti. Veškerá voda obsažená v lidském těle se označuje jako celková tělesná voda – Total Body Water (TBW).

Tuto vodu můžeme rozdělit do dvou skupin – na vodu v buňkách a mimo ně. Nitrobuněčná neboli intracelulární – Intracellular Water (ICW) a mimobuněčná, extracelulární – Extracellular Water (ECW) jsou v poměru 2:1. Intracelulární tekutina je hojně zastoupena v kosterní svalovině, tedy čím více máme svalů, tím více máme i vody v těle.

 • Jako optimální množství svalové tkáně se u mužů uvádí 35 – 45% a u žen 25- 35% celkové tělesné hmotnosti. Extracelulární tekutinu tvoří plasma, lymfa, sekrety, moč, likvor, pot a další.

Tuk

Tuk je v lidském těle důležitý, ale není třeba ho mít v nadbytku. Procento tělesného tuku je pro nás ukazatelem zdravotního a výživového stavu konkrétního člověka. Ženy mají vyšší procento tuku než muž a u obou pohlaví se procento tuku zvyšuje s věkem.

 • Pro muže je optimální 10 – 20% tuku a pro ženy 20 – 30%.

Tak jako u všech parametrů se jedná jen o průměrné hodnoty a doporučené množství tuku se musí stanovovat individuálně s ohledem na věk, kondici a individuální odchylky. Kromě množství si všímáme i jeho rozložení.

Ačkoliv nás může z estetického hlediska trápit podkožní tuk v oblasti boků, hýždí a stehen, mnohem závažnější je tuk rozprostřený v oblasti břicha mezi orgány. Ten se označuje jako viscerální, útrobní či orgánový, a jeho zvýšené množství může mít vážný negativní vliv na zdraví člověka.

 • Množství viscerálního tuku se uvádí v jednotkách a optimální jsou hodnoty v rozmezí 1 – 12 (je to množství do 100 cm2).

Tuk vs. voda

Tuková tkáň obsahuje jen minimální množství vody, zatímco svalovina je tvořena až ze 70 % vodou. Tukuprostou hmotnost – Fet Free Mass (FFM) získáme odečtením hmotnosti tuku od celkové tělesné hmotnosti.

Chytré váhy

inbody přístrojJde o jedny z nejpřesnějších přístrojů, které se dají běžně využít k měření v populaci.

Samotné měření trvá jen několik málo minut a výsledky máme ihned k dispozici.Většinou se jedná o soubor několika tabulek, kde jsou uvedené výsledky – hodnoty v kilogramech, procentech či jiných jednotkách.

Abychom se v nich lépe vyznali a věděli, jaký je náš stav, jsou součástí tabulek i fyziologická rozmezí hodnot. Snadno tedy zjistíme, jestli jsme v normě či nikoliv.

V závislosti na konkrétním přístroji můžeme získat následující informace:

 • celková tělesná hmotnost
 • množství tukové tkáně
 • množství tukuprosté hmoty
 • množství svalové tkáně
 • množství vody
 • množství intracelulární a extracelulární tekutiny
 • % tuku v těle
 • BMI
 • bazální metabolismus
 • WHR index – poměr pasu k bokům
 • svalová hmota v jednotlivých tělesných částech
 • edém v jednotlivých tělesných částech
 • stupeň obezity
 • metabolický věk a další

Domácí osobní váhy

Pro základní informace ohledně rozložení tuku a vody v těle mohou posloužit i domácí osobní váhy, které nejsou finančně náročné a snadné na obsluhu.

Ať už se měříte na jakémkoliv přístroji a nezajímá vás pouze jednorázové měření, ale chcete sledovat vývoj v čase, je nutné pokaždé dodržet stejné podmínky. Je tedy vhodné měřit se ve stejnou denní dobu, ve stejném oděvu, za co nejpodobnějších podmínek, tedy i na stejném přístroji.

Mohlo by vás také zajímat: