O zdraví 22. 2. 2021 | Mgr. Eva KloučkováMgr. Eva Kloučková

Klíšťová encefalitida v kostce. Je to zákeřné a devastující onemocnění

Klíšťová encefalitida se týká všech, kteří jsou v kontaktu s přírodou. Stačí venčit psa nebo si dát kávu na zahrádce. Průběh onemocnění se zhoršuje s věkem a stejně tak se zvyšuje riziko trvalých následků. Dojít může i k obrnám horních končetin, postižení nervů nebo poruchám sluchu a spánku.

Foto - istock.com

Klíšťová encefalitida je nemoc přenášená klíštětem obecným, které řadíme mezi roztoče a cizopasníky a které je příbuzným pavoukům. Klíšťová encefalitida sice není jediným onemocněním, které přenáší. V porovnání s ostatními státy Evropy jsme v onemocnění na prvním místě.

Chodíte do přírody - jste v ohrožení

Klíšťová encefalitida se týká všech, kteří přicházejí do kontaktu s přírodou, stačí přitom venčení psa nebo káva na zahrádce.

„Ohniska klíšťové encefalitidy se vyskytují v biotopech se smíšenými a listnatými porosty jednak v přírodě, v lokalitách s bujnou vegetací, na okrajích lesů, u vodních ploch a toků, ale i v blízkosti lidských obydlí, v parcích a zahradách,“ upozorňuje MUDr. Jan Kynčl, Ph.D., vedoucí Oddělení epidemiologie infekčních nemocí ze Státního zdravotního ústavu.

Průběh klíšťové encefalitidy se zhoršuje s věkem a stejně tak se zvyšuje riziko trvalých následků.

„Z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že onemocnění u starších osob mívá horší průběh, často se rozvine těžší neurologické postižení, dochází ke zhoršení funkcí nervového systému i ve smyslu zhoršení paměti, výbavnosti, poruch spánku. Navíc u starších nemocných často v důsledku akutního onemocnění dochází k dekompenzaci základních onemocnění, např. cukrovky, onemocnění srdce a podobně,“ upozorňuje onemocnění a jeho následky MUDr. Lenka Petroušová, Ph.D. z Fakultní nemocnice Ostrava.

První fáze - nenápadná. Při druhé - i ochrnutí

klíšťová encefalitidaPrvní fáze onemocnění připomíná chřipku a projevuje se bolestí svalů, slabostí a zvýšenou teplotou. Po ústupu obtíží a několika dnech „klidové fáze“ nastává druhé stadium onemocnění, pro které jsou typické silné bolesti hlavy, světloplachost či zvracení.

Zdeněk z Plzně popisuje, jak se klíšťová encefalitida projevila u něj: „Nemoc se u mě objevila ve dvou fázích. První jako ataka prudké virózy a druhá pak po odeznění za 2 až 3 týdny. Když o sobě dala nemoc vědět podruhé, byla velmi silná. Neudržel jsem se ve vzpřímeném stavu, obtížně jsem vnímal okolí, nedokázal jsem se ani podepsat. Prostě celkový kolaps!

Dojít může i k obrnám horních končetin, postižení nervů nebo poruchám sluchu a spánku. Ty přitom mohou být dlouhodobé, nebo dokonce trvalé.

Léčba není - jak tedy probíhá?

Klíšťová encefalitida je virového původu, a proti viru způsobujícímu toto onemocnění neexistuje specifická léčba (s původcem nákazy si musí poradit organismus sám – ne vždy je ale tento boj úspěšný). Nemoc není možné léčit ani antibiotiky, protože ta jsou určena jen na bakteriemi způsobené zdravotní komplikace. Lékaři tedy mohou u klíšťové encefalitidy pouze mírnit příznaky a podávat léky na snížení horečky, bolesti, otoků mozku nebo tlumení zvracení.

Léčba v nemocnici trvala měsíc. Průběh nemoci byl velmi těžký a opakovaně se u mě dostavovaly kritické stavy. Totální devastace organizmu způsobená chorobou i snahou udržet mne léčbou při životě zůstala i po propuštění z nemocnice. Ani po něm jsem nebyl schopný se na cokoliv soustředit a například přečíst stránku v knize mi trvalo půl dne. Navíc mi selhávala paměť, proto jsem si například to, co jsem na stránce přečetl, nepamatoval. Dohromady mi rekonvalescence trvala 6 měsíců. A jsem přesvědčený, že jenom díky tomu, že jsem na sobě hodně tvrdě pracoval, nemám trvalé následky,“ pokračuje Zdeněk.

Následky mohou být i trvalé

Klíšťová encefalitida bohužel není nemoc, na kterou byste po několika týdnech zapomněli. Dojít u ní může k obrnám končetin, postižení nervů nebo poruchám sluchu. Až několik měsíců po ukončení léčby můžete cítit poruchy koncentrace, paměti a spánku nebo úzkosti. Zdeňkovi se podařilo jen tvrdým tréninkem vrátit se zpět do stavu blízkému před onemocněním.

Přesto nemoc jeho život změnila: „Před tím jsem pracoval ve vysoce postavených manažerských pozicích v automobilovém průmyslu. Do té jsem se ale už nevrátil. Nemoc mi totiž pomohla uvědomit si, co je pro mě v životě důležité a co vlastně chci dělat – stal jsem se profesionálním fotografem.“

Jak nemoci zabránit?

klíštěV prevenci klíšťové encefalitidy nestačí spoléhat pouze na opatření omezující přisátí klíštěte jako jsou dlouhé nohavice a repelent při cestě do přírody. To dokazují i počty nakažených, které jsou v České republice dlouhodobě vysoké. Spolehlivá prevence spočívá v očkování.

Základní očkování probíhá ve třech dávkách aplikovaných s časovým rozestupem. Náklady na jednu dávku činí přibližně 970 Kč, přičemž je možné požádat o příspěvek na očkování u pojišťovny. Ten se uplatňuje i v případě přeočkování, které probíhá jednou dávkou po 3 až 5 letech.

„Náklady na očkování jsou přitom zanedbatelné, pokud je porovnáme s částkou, o niž pacienti přijdou z důvodu několikatýdenní pracovní neschopnosti nebo dokonce v případě dlouhodobých následků znemožňujících další výkon pracovní činnosti, případně vyžadující péči druhé osoby,“říká MUDr. Jan Kynčl, Ph.D., vedoucí Oddělení epidemiologie infekčních nemocí ze Státního zdravotního ústavu.

Rozdíl mezi encefalitidou a borreliózou

 

lymeská borrelióza

klíšťová encefalitida

původ nemoci

bakterie

viry

příznaky

první fáze se vyznačuje únavou, bolestí hlavy a zvýšenou teplotou; typická červená skvrna, která může mít vybledlý střed, je někdy nezřetelná; v druhé fázi borreliózy mohou být postiženy klouby, centrální nervový systém a někdy také srdce; třetí stadium může přijít až po několika letech od nákazy

první fáze onemocnění připomíná chřipku (bolesti svalů a kloubů, slabost, zvýšená teplota); po ústupu obtíží a několika dnech zdánlivého klidu se objevuje druhé stadium se silnými bolestmi hlavy, světloplachostí, závratěmi, horečkou, třesem a zvracením

přenos nákazy

24-48 hodin od přisátí klíštěte

2 hodiny od přisátí klíštěte

léčba antibiotiky

ANO

NE

léčba

boj proti původci onemocnění (bakterie) pomocí antibiotik

tlumení projevů nemoci

očkování

NE

ANO (je možné čerpat příspěvky pojišťoven)

následky

při včasné léčbě bez následků; jedná se o onemocnění, s nímž se organizmus může vyrovnat i sám

hrozí obrna končetin, postižení nervů nebo porucha sluchu, koncentrace, paměti a spánku. Výjimkou nejsou úzkosti a bolesti hlavy.

Mohlo by vás také zajímat: