O zdraví 29. 9. 2020 | Ing. Lucie HarvánkováIng. Lucie Harvánková

Operace žaludku pomohou s obezitou i diabetem

Obezita je celosvětový problém. V České republice se jedná o milion mužů a žen. S narůstající hmotností roste i riziko dalších nemocí. Je běžné, že obézní jedinec trpí diabetem 2. typu a i závažnými srdečními potížemi. Účinnou léčbou jsou bariatrické operace (operace žaludku), která jsou vhodné při BMI 40 a vyšším. Diabetici ji běžně podstupují již při hodnotách BMI nad 35 a v poslední době i od BMI nad 30.

Moje léčba obezity
Léčba obezity - zdroj: depositphotos.com

Operace žaludku pomáhá od kilogramů i od cukrovky 2. typu

Snížení hmotnosti přinese zlepšení:

  • zvýšené hladiny cholesterolu
  • vysokého krevního tlaku
  • vyřešení metabolického syndromu
  • bércových vředů
  • spánkové apnoe
  • stresové močové inkontinence

„Je důležité si uvědomit, že bariatrie je vlastně nejsilnější léčebnou metodou cukrovky 2. typu, a proto bychom její potenciál měli využívat více. Sám se snažím pacienty, u kterých cukrovka není dobře kompenzována, přesvědčit, že operační léčba je pro ně dobrou možností, jak předejít dlouhodobým komplikacím.

Navíc snížení hmotnosti ovlivňuje pozitivně i řadu dalších přidružených onemocnění včetně vysokého krevního tlaku a poruchy metabolizmu lipidů. Mám řadu pacientů, u kterých mi trvalo poměrně dlouho, než s operací souhlasili. Dnes sami uznávají, že tak dobrý výsledek ani nečekali a že se jim žije po operaci mnohem snadněji“, pokračuje prof. Haluzík.

Diabetikům pomůže nejvíce bypass nebo tubulizace

Lepší kontrole (tzv. kompenzaci) cukrovky pomůže jakékoli snížení hmotnosti.

  • Společným znakem moderních operací je, že se provádějí laparoskopicky a vyžadují pouze několikadenní pobyt v nemocnici.

„Doporučení pro chirurgickou léčbu cukrovky, vzešlá z II. Diabetes Surgery Summitu v roce 2016, hovoří o čtyřech operacích, u kterých je efekt prokázán srovnávacími studiemi s léčbou konservativní, z nich jsou nejčastěji užívané žaludeční bypass a tubulizace žaludku. Další operace, například žaludeční plikace, zatím takové porovnání nemají, a tedy zatím nejsou oficiálně uznány jako standart,“ vysvětluje MUDr. Martin Hrubý, předseda sekce bariatrické a metabolické chirurgie České obezitologické společnosti.

Jaké jsou typy operací?

Volba typu bariatrické operace závisí na konkrétních problémech a stavu pacienta. Obecně se dají zákroky rozdělit na restrikční – to jsou operace, při kterých se zmenšuje kapacita žaludku, a na malabsorpční – tedy takové, u kterých se zmenšuje prostor pro vstřebávání potravy v trávicím ústrojí. Některé operace kombinují oba přístupy.

  • Mezi nejčastější bariatrické zákroky patří rukávovitá resekce žaludku – tubulizace (53 % ze všech výkonů) a gastrický bypass (35 % všech výkonů). Asi mediálně nejznámější bandáž žaludku se již používá zcela výjimečně pro statisticky nejhorší výsledky (3 % všech výkonů). 

Typ operace

Podstata operace

Cíl

Rukávovitá resekce žaludku (tubulizace žaludku)

zmenšení žaludku o 70–85 % formou podélného přeříznutí a odstranění části žaludku

zmenšit kapacitu žaludku + snížit pocit hladu (odstranění části buněk vytvářejících tzv. hormon hladu)

Gastrický bypass

rozdělení žaludku na menší (horní) část, která zůstává funkční, a na větší (dolní) část, která se při operaci vyřazuje „z provozu“ stejně jako část tenkého střeva

zmenšit kapacitu žaludku + antidiabetický efekt (zmenšit plochu pro vstřebávání potravy) + změny hladin střevních hormonů

Plikace žaludku

zanoření části žaludku dovnitř a podélné zašití

zmenšit kapacitu žaludku

Bandáž žaludku

přiškrcení horní části žaludku pomocí silikonového kroužku

zmenšit kapacitu žaludku

 

 

Mohlo by vás také zajímat: