O zdraví 8. 8. 2018 | Mgr. Zuzana DouchováMgr. Zuzana Douchová

Poruchy příjmu potravy – kdy zpozornět?

Posedlost štíhlou postavou, cvičením, zdravou výživou a držení diet je mnohdy zaměňováno za zdravý životní styl. Přejídání je vnímáno spíše jako slabost vůle, nikoli jako duševní nemoc. Mnoho dívek a žen se potýká s nespokojeností s vlastním tělem a střídáním období diet a přejídání. Kde je hranice?

Poruchy příjmu potravy ohrožují život ze Shutterstock.com

Poruchy příjmu potravy jsou charakterizovány patologickým jídelním chování a vnímáním vlastního těla s mnoha dalšími tělesnými, psychologickými a sociálními potížemi. Poruchy se rozvíjí pomalu a nenápadně a je často těžké je odlišit od jiných nezdravých jídelních zvyklostí jedince.

 • Mezi základní formy poruch příjmu potravy (PPP) patří mentální anorexie, mentální bulimie a záchvatovité (nutkavé) přejídání.

Vedle těchto hlavních poruch existují i atypické formy, které nesplňují veškerá diagnostická kritéria pro PPP, ale jsou stejně nebezpečné. Jednotlivé poruchy se mohou vzájemně prolínat či přecházet jedna v druhou.

Hmotnost není ukazatelem

Poruchy příjmu potravy máme spojeny často s vyhublostí, ale hmotnost není jednoznačným ukazatelem PPP. Může se objevovat jak extrémní podváha, tak i normální hmotnost i obezita. Je rovněž velmi obtížné odlišit neobvyklé stravovací chování od počínající formy PPP.

U poruch příjmu potravy se vytrácí normální vztah k jídlu a vlastnímu tělu, potlačování přirozených potřeb Nesprávné vnímání svého těla ze Shutterstock.comtěla, což není v dnešní době nic neobvyklého. Zpozornit bychom měli však vždy u jakýchkoli neobvyklých změn ve stravování, hmotnosti a prožívání.

Diagnózu a léčbu PPP však nechte vždy na odborníkovi. Je nutné vyloučit přítomnost jiných somatických a duševních poruch a zvolit individuální komplexní léčbu. Poruchy příjmu potravy jsou velmi nebezpečné, komplikované a život ohrožující onemocnění, jehož prognóza se zlepšuje časnější nástupem k léčbě.

Následující seznam možných projevů PPP vám může posloužit k orientaci v této problematice a pomoci odhalit počínající či již rozvinuté příznaky. Nenahrazuje však lékařskou diagnostiku.

Čeho si můžete všimnout:

 • Výrazný váhový úbytek či nárůst hmotnosti.
 • Strach z nárůstu váhy či ztráty kontroly nad jídlem.
 • Odmítání společného jídla (nemocný jí raději o samotě či potají).
 • Preference dietních, nízkokalorických a light potravin a velkého množství zeleniny.
 • Mizení většího množství jídla z lednice či špajzu.
 • Zvýšená konzumace nekalorických tekutin, nebo naopak výrazné omezení příjmu tekutin.
 • Striktní odmítání dříve oblíbených jídel z důvodu, že jsou moc kalorická, tučná, sladká, apod.
 • Výraznější aktivita (cvičení, učení, uklízení, běhání).
 • Konfliktní situace při zmínění problému s jídlem a odmítání lékařského vyšetření.
 • Odcházení na toaletu či do koupelny ihned po jídle.
 • Výrazný zájem o jídlo (sbírání receptů, vaření pro druhé, nakupování).
 • Postupná ztráta zájmu o přátelé, koníčky (jídlo a kontrola váhy jako hlavní náplň dne).
 • Oteklost ve tvářích či neobvyklé odřeniny na hřbetu ruky.
 • Smlouvání o velikosti porce jídla, výběru potravin či hmotnosti.
 • Schovávání či hromadění jídla v pokoji, neobvyklé množství obalů od jídla.
 • Poruchy menstruace či její vymizení (při užívání antikoncepce je možná menstruace i při nízké váze).
 • Výraznější zaujetí postavou (sledování především oblasti břicha a stehen).
 • Neobvyklé bolesti břicha, zažívací potíže, depresivní nálady či přecitlivělost.

Pokud se obáváte, že PPP trpíte nebo někdo z vašich blízkých, vyhledejte co nejdříve odbornou pomoc a informace.

Léčba PPP je dlouhodobá a vyžaduje komplexní přístup podle závažnosti a stádia nemoci. Je nutná nejen úprava jídelníčku (nutriční terapie), stabilizace hmotnosti (při výrazné a život ohrožující podváze je nutná i hospitalizace), ale především psychologická léčba nemoci (psycholog, psychoterapie individuální či skupinová) a u nezletilých dětí je účinná i rodinná terapie.

logo

Mohlo by vás také zajímat: