370 milionů diabetiků

Na světě nyní žije 370 milionů diabetiků a z nich jen polovina o své nemoci ví. V České republice se v roce 2012 se léčilo na diabetes více než 841 tisíc osob, což je přibližně 8 % celé české populace. Oproti roku 2011 je to o 16 tisíc více, ve srovnání s rokem 2003 je to nárůst o 154 tisíc nemocných. Mezi nemocnými výrazně převažují osoby s diabetem 2. typu. V roce 2012 se v České republice léčilo s diabetem 2. typu 772 585 osob. To znamená každý sedmý Čech.

Prevence je řešením

Osmi z deseti případů diabetu 2. typu by se ale dalo předejít. Především změnou životního stylu - vyšší fyzickou aktivitou a změnou životosprávy. Negativní dopady diabetu mohou být značně redukovány investicemi do prevence a časné diagnostiky tak, aby se předešlo rozvoji komplikací.  Toto onemocnění výrazně zkracuje délku života. Očekávaná délka života se snižuje o 20 let u pacientů s diabetem 1. typu a o deset let u osob s diabetem 2. typu. Při správné léčbě mají lidé s diabetem naději na podobně dlouhý život jako zbytek populace. 

Letošní ročník Světového dne diabetu má heslo: „Diabetes: Chraňme naši budoucnost“. Je zaměřený především na edukaci v co nejširším pojetí a jeho organizátoři věří, že energie a prostředky vložené dnes do prevence diabetu se v následujících desetiletích několikanásobně vrátí. Česká republika podle dostupných dat spotřebuje na přímou léčbu diabetu kolem 10 % prostředků ve zdravotnictví. Tímto číslem se vyrovnává údajům z Velké Británie, ale je to více než například v Německu (6,5 %), Itálii (6,6 %) nebo Francii (3,4 %). Podle odborníků je to zejména v důsledku nákladnější léčby následných komplikací diabetu. 

Jedním z cílů letošního ročníku Světového dne diabetu je získat pozornost velkého množství pacientů, kteří o svém diabetu nevědí a tudíž ani nemohou být správně léčeni. V České republice se počet osob s dosud nediagnostikovaným diabetem odhaduje na čtvrt milionu.

Proč se Světový den diabetu slaví 14. listopadu?

Světový den diabetu i letos proběhne 14. listopadu. Toto datum nebylo zvoleno náhodou, upomíná na den narození Fredericka Bantinga, který spolu s Charlesem Bestem stál u objevu inzulinu.

Prevence a včasná diagnóza

Na Světový den diabetu – tedy dnes 14. listopadu od 10:30 do 17:30 hodin bude na Náměstí Republiky v Praze probíhat měření krevního tlaku, váhy a hodnoty BMI. Na místě bude zájemcům k dispozici také nutriční poradenství, prezentace zdravé výživy a prostor pro předvádění některých produktů pro diabetiky. Mottem celé akce je heslo: „Poznejte příznaky cukrovky, včasná diagnóza zachraňuje životy.“

Ve 13 hodin pak odstartuje v Praze již 10. ročník Pochodu proti diabetu, který je manifestem toho, že i chůzí se dá účinně bojovat proti diabetu 2. typu. Od roku 2003 se do něj u nás zapojilo více než 60 000 lidí z téměř 80 míst v České republice. I vy tak můžete vyjádřit svůj postoj k diabetu a k vlastnímu zdraví.Zdroje:

www.dendiabetu.cz

Ústav zdravotnických informací a statistiky - Péče o nemocné s cukrovkou 2012

www.diab.cz - Národní diabetologický program 2012