O zdraví 17. 7. 2023 | redakce Vím, co jímredakce Vím, co jím

Vyzkoušejte naše zdravotní kalkulačky: BMI, riziko infarktu, tepová frekvence a další

K čemu slouží zdravotní kalkulačky? Nejsou pochopitelně náhradou za odborná vyšetření, ale mohou vám dát alespoň základní informaci o vašem zdravotním stavu. Výhodou on-line verzí je, že je jejich použití jednoduché a zvládnete jej z pohodlí domova. Vypočítejte si své BMI, vyzkoušejte kalkulačku pro výpočet energetického příjmu nebo tepové frekvence pro spalování.

Stock photos: nito/Shutterstock.com

Úkolem zdravotních kalkulaček je poskytnout jednoduché zhodnocení současného zdravotního stavu a na základě toho podat doporučení k případnému zlepšení. Některé z kalkulaček nejsou určeny k hodnocení zdravotních parametrů, ale na základě vámi zadaných informací vám například doporučí celkový energetický příjem.

Na našem webu máte k dispozici následující zdravotní kalkulačky:

 1. výpočet klidového metabolismu
 2. výpočet celkového energetického příjmu
 3. výpočet BMI (body mass index)
 4. percentilové grafy
 5. kardiovaskulární riziko
 6. výpočet tepové frekvence
 7. poměr pas/boky (WHR)
 • Pro zhodnocení tělesné hmotnosti a rizik z nadměrného množství tělesného tuku slouží kalkulačka BMI a výpočet poměru pas/boky. Doplňkem k výpočtu BMI u dětí jsou percentilové grafy.

Kalkulačka pro výpočet BMI (body mass index)

 • K čemu slouží?

kalkulačka BMIKalkulačka BMI na základě zadání tělesné hmotnosti a tělesné výšky slouží ke zhodnocení tělesné hmotnosti a zařazení do některé z přesně definovaných skupin (podváha, normální tělesná hmotnost, nadváha, obezita I.-III. stupně). Získáte nejen aktuální informaci o současné hmotnosti, ale kalkulačka umožňuje i sledovat vývoj v čase. Kalkulačka BMI - zde.

Nevýhodou je, že nezohledňuje složení těla. Například u sportovců a osob s výraznou muskulaturou vychází hodnoty BMI vysoké, přestože jedinec má minimální množství tukové hmoty, ale velké procento svalové hmoty. U osob s chronickými otoky je opět BMI zvýšené, ale hodnota je ovlivněna zvýšeným množství zadržované vody v organizmu. Dále hodnota BMI nezohledňuje věk a s věkem fyziologický pomalý vzestup hmotnosti. Pouhý výpočet BMI nelze použít u dětí bez současného použití percentilových grafů.

Kalkulačka poměr pas/boky

 • K čemu slouží?

Poměr pas/boky nebo-li WHR (waist hip ratio) je jednoduchým ukazatelem pro stanovení míry rizik vyplývajících z množství a rozložení tukové tkáně. Tuk v oblasti břicha, především tzv. viscerální tuk (nitrobřišní, nebo také útrobní) je z hlediska zdraví vysoce rizikový na rozdíl od tuku uloženého v oblasti stehen a hýždí. Tento typ obezity sice může představovat kosmetický problém a zatěžovat nosné klouby, nicméně tuk uložený v oblasti hýždí a stehen je málo metabolicky aktivní. Kalkulačka WHR - zde.

 • Silné stránky: poměrně vysoká přesnost v určení míry rizik. V kombinaci s výpočtem BMI poskytuje velmi dobrou představu zejména o vyšších rizicích vyšší tělesné hmotnosti.

Percentilové grafy

 • K čemu slouží?

Percentilové grafy slouží ke zhodnocení tělesné hmotnosti u dětí do 18 let. U dětí nelze použít samotný vpočet BMI, jelikož v průběhu dětství a dospívání dochází k velkým výkyvům v rychlosti tělesného růstu a ke změnám v množství tělesného tuku. Kalkulačka - zde.

 • Silné stránky: Při dlouhodobém sledování pomáhají k odhalení změn ve vývoji tělesné výšky nebo tělesné hmotnosti a např. při léčbě obezity u dětí ke zhodnocení její úspěšnosti.

Pro komplexní posouzení tělesných proporcí je žádoucí vedle percentilových grafů pro BMI hodnotit i tělesnou výšku ve vztahu k věku.

 • Prevence – udržení hmotnosti – BMI, WHR, zhodnocení rizika KV onemocnění.
 • Doporučení – úprava tělesné hmotnosti, přestat kouřit, úprava jídelníčku v prevenci a při léčbě DM, úprava cholesterolu.

Kalkulačka pro výpočet klidového metabolismu

 • K čemu slouží?

Na základě údajů o věku, výšce, hmotnosti a pohlaví je pomocí rovnice vypočítána hodnota klidového metabolismu. Tato hodnota říká, kolik vaše tělo spotřebuje energie za klidových podmínek a ve většině případů by měla i odpovídat i vašemu minimálnímu energetickému příjmu.

V některých případech nemusí hodnota klidového metabolismu dopovídat reálné situaci. Změny v úrovni klidového metabolismu mohou být ovlivněny například hormonálními změnami. Kalkulačka - zde.

Zvýšená nebo snížená činnost štítné žlázy může zvýšit nebo naopak snížit výdej energie. Také v období stresu, kdy je více stimulován sympatický nervový systém, je úroveň REE zvýšena. U žen dochází ke kolísání výdeje energie v závislosti na menstruačním cyklu. K výraznému poklesu klidového metabolismu dochází v období menopauzy.

Také platí, že čím je vyšší zastoupení tukové hmoty, tím je nižší úroveň klidového metabolismu. Svou úlohu sehrává také pohlaví – ženy mají ve srovnání s muži v poměru ke svalům více tuku, proto je také jejich klidový metabolismus zhruba o 5-10 % nižší, než u mužů stejné výšky a hmotnosti. Výše klidového energetického metabolismu může být ovlivněna i léky například psychofarmaka a léky snižující tepovou frekvenci souvisí s nižším klidovým metabolismem.

Kalkulačka pro výpočet celkového energetického příjmu

V základu vychází z určení hodnoty klidového metabolického příjmu a odhadu celkového denního energetického výdeje. Výsledek poskytuje orientační hodnotu, jak vysoký by měl být váš energetický příjem pro zachování stabilní tělesné hodnoty. Kalkulačka - zde.

V případě nadváhy a obezity a snahy o redukci hmotnosti nám může pomoci v určení odpovídajícího energetického obsahu redukční diety, který by měl být o přibližně 2000 – 2500 kJ nižší než celkový energetický výdej. Pro správný výsledek je důležité co nejpřesnější zadání odpovídající kategorie fyzické aktivity během dne. Často dochází k nadhodnocení této hodnoty (myslíte si, že sportujete více, než je skutečnost) a ve výsledku je i doporučovaný energetický příjem nadhodnocený.

Kalkulačka pro výpočet tepové frekvence

měření tepové frekvenceTato kalkulačka pomáhá k dosažení co nejvyšší efektivity pohybové aktivity ve vztahu k energetickému výdeji. Pomocí kalkulačky zjistíme maximální tepovou frekvenci, která je závislá zejména na věku. Dále vám pomůže jednoduše zjistit, jaká by měla být vaše tepová frekvence pro dosažení maximálního výdeje energie v aerobním pásmu. S přibývající trénovaností se bude snižovat hodnota klidové tepové frekvence a dostatečné úrovně pohybové aktivity dosáhnete s nižší tepovou frekvencí. Kalkulačka - zde.

Kalkulačka kardiovaskulárního rizika

Tato kalkulačka je určena osobám ve věku 34–70 let, kteří netrpí onemocněním srdce a cév. Její pomocí si na základě přítomnosti rizikových faktorů můžete spočítat, jak velké máte riziko kardiovaskulárního onemocnění v následujících 10 letech.

Výpočet se zakládá na zhodnocení dat z rozsáhlé Framinghamské studie. Rizikovými faktory jsou zejména kouření, vysoký krevní tlak nebo jeho léčba, vysoký LDL cholesterol a nízký HDL cholesterol a cukrovka 2. typu. Všechny tyto vlivy se dají výrazně ovlivnit zdravým životním stylem, na rozdíl od dalších faktorů, kterými jsou věk a pohlaví. Kalkulačka - zde.

Zdroj obrázků v textu: Shutterstock.com
Zdroj informací: PhDr. Karolína Hlavatá, Ph.D., nutriční specialistka
Mohlo by vás také zajímat: