Zdravotní kalkulačky odborné podklady: MUDr. Petr Hlavatý, PhD. PhDr. Karolína Hlavatá, PhD.

Percentilové grafy pro děti 0-18 let

Percentilové grafy se používají pro hodnocení růstových charakteristik (výška, hmotnost) nebo indexů (hmotnostně-výškový index, body mass index apod.) vzhledem k věku. Jsou použitelné pro děti ve věkovém rozmezí 0-18 let.

V praxi jsou užívány především grafy ukazující vztah konkrétního rozměru (výšky, délky, hmotnosti, obvodu hlavy aj.) nebo indexu (např. BMI) k věku.

Percentilové grafy umožňují jednoduše, rychle a názorně sledovat tělesný vývoj dítěte v čase. Díky tomu lze včas odhalit například nemoc nebo jinou poruchu ve vývoji, na kterou ukáže změna ve vývojovém trendu. Pokud například dítě stále sleduje z hlediska hmotnosti 65. percentil a najednou dojde k propadu na 25. percentil, může to být upozornění na zdravotní nebo psychický problém.

Percentilové grafy jsou vytvořeny na podkladě změření tisíců zdravých českých dětí všech věkových kategorií. Všechny charakteristiky jsou posuzovány odděleně podle věku a pohlaví. Pásmo „širší normy" je mezi 3. a 97. percentilem (zde se nachází 94 % dětí). Percentilové grafy jsou součástí očkovacího průkazu dítěte.


Nejčastější dotazy:

Jak se interpretují výsledky pro výšku dítěte?

Pro posouzení výšky dítěte se používají percentilové grafy, které hodnotí přiměřenost výšky k věku dítěte. Pásmo širší normy růstu se pohybuje mezi 3. a 97. percentilem (zde se nachází 94 % jedinců). Pásmo střední tělesné výšky leží mezi 25. a 75. percentilem (stejných hodnot dosahuje 50 % jedinců). Jedinci s velkou výškou, resp. velmi velkou výškou se nacházejí nad 75. percentilem, resp. 90. percentilem. Jedinci menší vzrůstu až malí se nacházejí pod 25. percentilem. Pod 10. percentilem leží hodnoty dětí s velmi malou postavou.

Na základě čeho byly sestaveny současné percentilové grafy?

Percentilové grafy jsou vytvořeny na podkladě změření tisíců zdravých českých dětí. Národní antropometrické průřezové studie se v ČR provádějí od roku 1951 každých deset let. Poslední celostátní antropometrický průzkum proběhl v roce 2001, autory jsou J. Vignerová, P. Bláha a kol.


Vyzkoušejte si i další kalkulačky:

Kalorické tabulky - vyhledávání potravin
Kalorické tabulky - zápis jídelníčku
Test zdraví a kondice
Dotazník příznaků deprese, úzkosti a stresu
Kalkulačka BMI
Kalkulačka kardiovaskulární onemocnění
Kalkulačka klidového metabolismu
Kalkulačka pro odhad celkového energetického výdeje
Kalkulačka tepové frekvence
Kalkulačka WHR
Kalkulačka rizika cukrovky 2. typu