O zdraví 11. 5. 2023 | redakce Vím, co jímredakce Vím, co jím

Závratě a motání hlavy: Funkční příčina i signalizace vážnějšího problému

Strach z výšek, nedůvěra v průhledné schody nebo lávky bez zábradlí - to jsou obavy, které mohou postihnout každého z nás. Avšak pokud tyto závratě narušují naši rovnováhu a omezují nás v běžných činnostech, je nezbytné s tím něco udělat.

Stock photos: Tunatura/Shutterstock.com

Ptáte se, jak je možné, že se děti mohou neustále točit na kolotoči, zatímco některým z nás dospělých způsobuje závratě jen samotný pohled na to?

Hlavní fyzioterapeutka FYZIOkliniky, Iva Bílková, vysvětluje: „K udržení rovnováhy nám nejvíc pomáhají tři systémy – zrakový, vestibulární (rovnovážné ústrojí ve středním uchu) a proprioceptivní (receptory v kůži, svalech a kloubech, které nás informují o pohybu a postavení těla). Funkci těchto systémů ovlivňuje fyziologické stárnutí, ale i možné kombinace onemocnění jako diabetes, poruchy štítné žlázy, výkyvy krevního tlaku a podobně. Závratě se většinou neobjevují jako samostatné onemocnění, ale primárně bývají symptomem nějaké další nemoci. A k těm je člověk s přibývajícím věkem náchylnější."

Příčinou závratě může být nízký i vysoký tlak, záleží na věku

Závratě jsou častým problémem v populaci. Mozek ztratí jistotu v orientaci, přehled o poloze těla v prostoru a s člověkem se náhle zatočí svět. Jinými slovy, závratí, známou také jako vertigo, označujeme iluzi pohybu vlastního těla nebo předmětů kolem nás. Získání přesného popisu obtíží od pacienta může být někdy obtížné, protože rovnováha je zajišťována pomocí více senzorů a jedná se o komplexní proces. Je důležité si uvědomit, že vertigo samo o sobě není nemoc, ale může být příznakem nemoci.

muž trpící závratíJak uvádí fyzioterapeutka, u starých lidí bývá příčinou závratě porucha prokrvování mozku způsobená kornatěním tepen. Jinou příčinou závratě u těchto lidí může být při pohledu z výšky zvápenatění zadní, spodní malé mozkové arterie (tepny, cévy). U mladých lidí bývá nejčastější příčinou závratě nízký tlak krve, oproti tomu u starších pak příliš vysoký nebo kolísavý krevní tlak.

Krční páteř i nadměrný stres

Závratě mohou být vyvolány také různými poškozeními krční páteře, jako je například osteoporóza obratlů nebo artróza kloubů páteře. Kromě toho se často vyskytují i psychogenní závratě, které souvisejí s úzkostmi, depresemi a nadměrným stresem. Jak popisuje Iva Bílková, nejdříve musí být rozpoznáno onemocnění, jehož průvodním jevem závrať je.

„Například pocity motání podobné stavům v opilosti, které pacienti vnímají nejvíce při chůzi, mohou ukazovat na mozečkovou poruchu, extrapyramidová onemocnění (řízení rovnováhy mozkem) či periferní neuropatie (poškození nervů v končetinách). Proto je velice důležité, aby pacient lékaři co nejpřesněji popsal své potíže – při kterých činnostech se závrať vyskytuje, jak se projevuje, jak dlouho trvá. Měření tlaku krve nebo EKG pomůže objasnit, zda jde o poruchy prokrvování, srdeční potíže nebo jiné.“

 Nejčastější je funčkní příčina

závraťAž 80 procent případů závratí má funkční příčinu. Objevují se náhle, bez zjevného úrazu nebo poškození. Tyto závratě trvají jen krátce, obvykle několik sekund, nicméně omezí jedince v běžných aktivitách a snižují tak kvalitu jeho života.

„Pokud závratě vznikají při změně polohy hlavy, při jejím otáčení nebo při zvednutí ze sedu do stoje či pokládání hlavy na polštář, většinou se jedná o BPPV, tzv. polohová vertiga, často doprovázená nevolností a zvracením,“ vysvětluje Iva Bílková a dodává: „Lze je řešit s pomocí fyzioterapeuta školeného na manévry s vestibulárním aparátem. Příčiny závratě jsou různorodé a zdaleka se netýkají jen špatného postavení krční páteře. Pokud se odhalí přesná diagnóza, může být léčba závratě jednoduchá a rychlá.“

Zdroj obrázků v textu: Shutterstock.com
Zdroj informací: https://fyzioklinika.cz/poradna/clanky-o-zdravi/483-poruchy-rovnovahyzavrate
https://www.manual-cmp.cz/benigni-paroxyzmalni-polohove-vertigo-bppv/
https://www.ordinace.cz/clanek/zavrat-neboli-vertigo/
Mohlo by vás také zajímat: