O zdraví 30. 8. 2022 | redakce Vím, co jímredakce Vím, co jím

Zmražení vajíček jako pojistka budoucího mateřství

Kariéra, studium nebo problém najít vhodného partnera. To jsou nejčastější důvody, proč ženy oddalují mateřství. Počet vajíček s přibývajícím věkem postupně klesá, proto stoupá počet mladých žen, které si nechají zmrazit vajíčka v mladém věku tak, aby se předešlo jejich stárnutí a možnému zhoršení jejich kvality. Původně šlo přitom o lékařskou metodu, která sloužila hlavně pro onkologické pacientky.

Stock photos: Rido/Shutterstock.com

Zmražení vlastních vajíček je alternativa, o které část žen ví, ale všeobecně není v populaci její známost a znalost dostatečně rozšířená. To může být důvodem, že se mnoho žen rozhoduje a podstupuje tuto metodu až v době, která už není pro mražení oocytů (vajíčka) zcela optimální (kolem 40. roku věku). Než si celá řada žen na tuto možnost vzpomene a odhodlá se k ní, může být už pozdě a nelze u nich získat dostatečný počet kvalitních vajíček k zamrazení a následnému použití.

Kvalita vajíček věkem klesá

Aby měl „social freezing“ největší šanci na úspěch, je potřeba vajíčka zmrazit včas.

„Ideální doba je mezi 25.–35. rokem, ale vždy platí, čím dříve, tím lépe. Vycházíme z dané biologické podstaty, kdy se žena rodí s určitým počtem vajíček a v každém cyklu tato ubývají a se zvyšujícím se věkem ženy klesá jejich kvalita, resp. narůstá počet vajíček geneticky abnormálních. Proto je vhodné zamrazit vajíčka v mladším věku ženy, kdy doba zamražených oocytů prakticky nehraje roli,“ říká MUDr. Libor Hradecký, Ph.D., vedoucí lékař kliniky reprodukční medicíny.

Bohužel v současné době stále více žen odkládá mateřství z důvodů budování kariéry, nepřipravenosti k mateřství nebo absencí vhodného partnera. Problémem může být i snaha mít připravené opravdu vše před příchodem dítěte, tedy nejen kariéru, ale i otázku finanční či bytová. Věk rodiček se proto už mnoho let pomalu zvyšuje. Zatímco v roce 2007 se 44,5 % všech miminek narodilo ženám mezi 30 a 39 lety, v roce 2019 už to bylo 52 %. Stoupající trend je patrný i u žen, které si pořizují miminko až po čtyřicítce.

vajíčkaZmražení vajíček je tedy vhodné pro ženy odkládající mateřství, ale může pomoci uchovat plodnost i ženám s genetickým předpokladem nástupu brzké menopauzy či ženám s těžkou formou endometriózy. Jsou možným řešením i pro ženy, které pracují ve škodlivém pracovním prostředí, jež může vajíčka časem poškodit.

Jak probíhá zmražení vajíček?

  • Zmražení vajíček začíná několikadenní aplikací podkožních injekcí ca 8-11 dní (podobně jako při aplikaci insulinu).
  • Díky tomu dozraje větší množství vajíček, která se následně v krátké celkové anestesii nebo analgosedaci odeberou punkcí pod ultrazvukovou kontrolou přes poševní stěnu. Výkon trvá cca 10-20 minut a po 1-2 hodinách observace na pooperačním lůžku pacientka odchází domů v doprovodu druhé osoby.
  • Odebraná vajíčka se odborně zamrazí a bezpečně uloží na klinice.
  • Jakmile se žena rozhodne otěhotnět, vajíčka se rozmrazí a oplodní vpichem spermie partnera metodou ICSI. Po přibližně pětidenní kultivaci v termostatu laboratoře se jedno nejschopnější embryo transferuje do připravené dělohy.
  • Po dalších zhruba 14 dnech se žena pomocí těhotenského testu dozví, zdali byl proces úspěšný.

Zmražená jsou stále kvalitní

Studie prokázaly, že kvalita zmražených vajíček je srovnatelná s kvalitou „čerstvých“. Úspěšnost celé procedury je dominantně závislá na věku, kdy se žena rozhodne nechat svoje vajíčka zmrazit. Jejich použití je pak v České republice legislativně omezeno do věku 48+, ale kromě legislativy je nutné brát v úvahu i celkový zdravotní stav ženy. Z hlediska možných eventuálních porodnických komplikací je pak vhodnější neposunovat transfer embrya do příliš pokročilého věku.

Najděte si vhodnou kliniku

žena u gynekologaPokud se žena rozhodne pro zmražení vajíček, její první kroky by měly směřovat ke gynekologovi a potom do kliniky reprodukční medicíny. Zde bude pacientka vyšetřena, zhodnotí se její celkový zdravotní stav a bude poučena o průběhu dané metody. Poté žena zahájí několikadenní hormonální stimulaci, díky níž dozraje více vajíček k odběru a k následnému zamražení.

„Jakmile se žena rozhodne k použití svých zamražených vajíček, je nutné adekvátně připravit její děložní sliznici a vajíčko oplodnit spermiemi. Ve chvíli, kdy je děloha připravená, vybere se jedno nejlepší embryo k transferu. Přibližně po dalších 14 dnech se žena pomocí těhotenského testu dozví výsledek,“ dodává MUDr. Hradecký.

Social freezing pojišťovna nehradí

Při zmražení vajíček je nutné počítat s tím, že pojišťovny tyto úkony neproplácí. Jedním z důvodů je i fakt, že v mnoha případech zmražená vajíčka fungují jen jako „pojistka“ a nikoliv jako nezbytná léčba. Část žen může v mezidobí otěhotnět i přirozenou cestou. Cena za konzultaci, vyšetření, ultrazvukové kontroly a odběr vajíček včetně anestesie se pohybuje mezi 20 000–40 000 Kč. Zvlášť jsou pak hrazeny stimulační léky a také každý rok za uchování vajíček na klinice.

Zdroj obrázků v textu: Shutterstock.com
Zdroj informací: https://www.uzis.cz/sites/default/files/knihovna/zdrroccz2007.pdf
https://www.uzis.cz/res/f/008381/zdrroccz2019.pdf
ceníky reprodukčních klinik
Mohlo by vás také zajímat: