Trendy v potravinách 28. 2. 2021 | Doc. Ing. Jiří Brát, CSc.Doc. Ing. Jiří Brát, CSc.

Co budeme jíst za 10 let?

Vývoj spotřeby potravin ovlivňují různé trendy. Na dotazy, co můžeme očekávat za 10 let, v roce 2030, odpovídala pro FoodNavigator.com Dr Morgaine Gaye zabývající se futorologií v oblasti potravin.

Stock Photos: asharkyu /Shutterstock.com

Textura výrobků a nástup nové suroviny – vzduchu

Očekává se nástup nových technologií zaměřených na texturu výrobků. Například 3D tisk dokáže vytvářet neuvěřitelné tvary širokého spektra různých potravin.

  • Očekává se širší využití vzduchu jako suroviny používaně ve výrobě potravin. Již dnes jsou vzduch, případně jiné plyny  součástí některých potravin. Mohou ovlivňovat texturu a měnit organoleptické vlastnosti výrobků.

Plyny v potravinách zvětšují jejich objem. Mění se senzorické vjemy při vložení do úst. Spotřebitel má dojem, že jí větší kusy.

  • Zvětšení objemu výrobků opticky snižuje energetickou hodnotu potravin vyjádřenou na jednu porci. To známe v dnešní době např. u zmrzlin, pokud je na obale deklarované množství potraviny vyjádřeno v mililitrech.

Bílkoviny

jídlo budoucnostiJiž dnes jsou bílkoviny v hledáčku různých výrobkových inovací zaměřených na zvýšení jejich podílu ve výrobku.

Vidíme to např. u portfolia různých mléčných výrobků, tyčinek konzumovaných při různých příležitostech a jiných potravin. Vlivem marketingových kampaní spotřebitelé nabývají dojmu, že potřebujeme více bílkovin.

Tento „bílkovinný“ trend se v budoucnu přesune více do oblasti širšího využití jiných zdrojů bílkovin. Již dnes jsme schopni vyrobit maso v laboratoři, aniž bychom přitom museli zabít živočicha, z něhož maso pochází. Rovněž se objevují na trhu produkty, při jejichž výrobě jsou použity různé druhy hmyzu.

  • Ve společnosti roste výrazně skupina veganů a s tím i zvýšený zájem o alternativní produkty k masu na bázi rostlinných bílkovin.

Nové odrůdy

Očekává se, že v budoucnosti budou k dispozici nové odrůdy celé řady plodin, včetně ovoce a zeleniny. Již dnes vidíme mnoho směrů, co se od nových odrůd očekává. Jedná se např. o zvýšení přirozené odolnosti vůči škůdcům, zvýšení výnosů, pěstování v jiných klimatických podmínkách, lepší senzorické vlastnosti, delší skladování, obohacování o živiny, apod.

Personalizovaná výživa

personalizovaná výživaO personalizované výživě se v poslední době hovoří stále častěji. Vychází se z předpokladu, že se skutečná potřeba jednotlivých živin může u jedinců významně lišit.

Doporučení příjmu např. vitaminů a minerálních látek by mohla být takzvaně šitá na míru pro každého jednotlivce.

Uvažuje se, že na základě genetické analýzy a analýzy střevního mikrobiomu bude možné lépe naprogramovat správnou skladbu stravy, než v současnosti nabízejí obecná výživová doporučení.

  • Co je dnes předmětem teoretického výzkumu, by mělo být za 10 let více používáno v praxi.

Změny obchodní sítě

K určité transformaci by mělo docházet i v obchodní síti. Očekává se, že vedle hypermarketů nabízejících ve velkém zboží za nižší ceny, bude existovat i síť menších obchodů, které budou nabízet speciality a zážitky při nakupování, což velkoplošné obchody nejsou schopny poskytnout. Nabídka supermarketů a menších obchodů by měla být v rovnováze.

Udržitelnost i obaly potravin

kompostované obalyUdržitelnost je téma, které stále častěji rezonuje ve společnosti. Naše každodenní činnosti zahrnující i zemědělství, výrobu a spotřebu potravin ovlivňují do značné míry životní prostředí.

Některé iniciativy o snížení dopadu lidské činnosti jsou v současnosti na dobrovolné bázi, něco je regulováno legislativně.

Očekává se, že budoucnost přinese více regulací. Změny můžeme očekávat i u obalů potravin. Na trhu budou dostupné kompostovatelné obaly, bude více prodeje do přinesených obalů a opakovaného používání obalů.

Za 10 let uvidíme, co se z těchto předpovědí vyplní, případně, co nového budoucnost přinese. Zdroj: FoodNavigator.com

Mohlo by vás také zajímat: