Trendy v potravinách 28. 2. 2021 | Mgr. Kristina ŠístkováMgr. Kristina Šístková

Euromonitor: Jaké jsou globální trendy v potravinářském průmyslu?

Spotřebitelé si vlivem koronavirové pandemie uvědomují sociální dopady a také se více zajímají o životní prostředí. Průzkum trhu společnosti Euromonitor potvrdil, že značky, které budou sdílet hodnoty se zákazníky, získají konkurenční výhodu a jejich důvěru.

Stock Photos: Yalenika_art /Shutterstock.com

Změny v prioritách spotřebitelů

Pandemie s sebou přinesla mnoho nových stresových faktorů - zdravotní rizika/ohrožení na zdraví, nezaměstnanost, ekonomické strádání, izolaci, narušení rutiny, požadavky na nové role a dovednosti v důsledku nutnosti setrvat doma.

Spotřebitelé začínají přehodnocovat své priority. Snaží se pracovat i na uvědomění si sama sebe. Chtějí vyvážit a skloubit osobní život a zaměstnání. Objevují nové koníčky, které jsou mimo dosah většinové společnosti.

Ochota platit

Společnost se během pandemie rozdělila na dvě skupiny. Na ty, kteří pracují, vydělávají peníze, zůstávají doma, a na ty, kteří se potýkají s problémy a mají co dělat, aby situaci bez zaměstnání zvládli. Ti první klidně zaplatí za požitky.

premium zbožíPříležitost momentálně dostávají obchodníci, kteří nabízejí „cenově dostupný luxus“.

Euromonitor zjistil, že firmy nalézají možnosti růstu prodejem luxusních alkoholických nápojů a předpřipraveného jídla. Spotřebitelé jsou ochotni utrácet za prémiové produkty a ingredience, aby se doma cítili jako v baru nebo v restauraci. Z takových ingrediencí lze totiž připravit jídlo jako z restaurace. To vše zvládnou v domácích podmínkách.

Prémiová výroba dnes překlenuje propast mezi luxusním a masovým trhem, aby měli všichni možnost pořídit jedinečné produkty, které slibují více. Spotřebitelé jsou ochotni zaplatit prémiové ceny za produkty s přidanou hodnotou se skutečnými výhodami.

Také vybírají produkty, se kterými sdílejí stejné hodnoty. Při výběru jsou opatrní a zajímají se o to, co kupují. Produkty musí však splnit jak potřebu, tak svůj slib a zároveň by měly nabídnout něco nového.

Zaměřeno na životní prostředí

Viděli jsme, co se stalo, když se zredukovala uhlíková stopa. Životnímu prostředí prospívá, když necestujeme. Vše, co děláme a pro co se rozhodneme, jej ovlivňuje.

soicální cítěníZvýšilo se též sociální cítění. Nestaráme se jen o sebe ale také o ostatní. Dáváme pozor jeden na druhého a chceme být v bezpečí. Nákupem lokálních potravin pomáháme místním obyvatelům s živobytím.

Udržitelné potraviny mají přidanou hodnotu. Ekonomický dopad pandemie způsobil to, že jsme ochotni utratit více peněz za smysluplné značky. Dilema nastává v případě placení, jak ze strany spotřebitele, tak ze strany firmy. Pro ně ukazatele udržitelnosti a sociální zodpovědnosti jsou obrovskou investicí často na úkor krátkodobého zisku.

Mnoho velkých mezinárodních značek, firem i start-upů se zaměřuje především na udržitelnost a smysl dané značky/firmy. Ne všechny společnosti tomu ale přisuzují takovou váhu. O životní prostředí se některé společnosti zajímají již dlouho. Nyní díky covidové pandemii tento trend však výrazně vzrostl.

Co ještě covid-19 způsobil

Zaručená dostupnost produktu nebo předplacené služby mohou minimalizovat nebo zcela eliminovat množství nutných cest za nákupy. Tím podporovat zvýšené nároky zákazníků na sociální odstup a hygienu.

QR kód

Obchodníci se snaží  kompenzovat potíže spojené s koronavirovou pandemií při nakupování a  umožňují zákazníkům vyzkoušet si nové zážitky, které budeme v budoucnu považovat za normální. Nové metody, jakými jsou například QR kódy, umožňují prohlížet si na dálku různé produkty a nabídky, například při čekání ve frontě u vstupu či při placení, a tím aktivně využit tento čas.

Zdroj:FoodNavigator.com

Mohlo by vás také zajímat: