logo fz

 

 

"Nemůžete změnit okolnosti, roční období nebo vítr, ale můžete změnit sebe. To je oblast, za kterou jste zodpovědni."

"Když se někdo ubírá po špatné cestě, nepotřebuje motivaci, která by ho zrychlila. Potřebuje vzdělání, které by ho natočilo správným směrem."

Jim Rohm (propagátor zdraví)

 „Fandíme zdraví“ je projekt iniciativy Vím co jím a piju o.p.s. realizovaný v letech 2016 a 2017.

Projekt byl zaměřen na ozdravění výživy a na podporu vhodných pohybových aktivit na základních školách. Edukace byla přitom zaměřena jak na školáky samotné, tak na jejich rodiče a zaměstnance škol včetně pedagogů, vedení, vychovatele ve školních družinách a zaměstnance školních jídelen.

„Cílem projektu byla nejen samotná edukace v oblasti zdravého životního stylu, ale také motivace ke změně. Projekt oslovil všechny zúčastněné skupiny, protože jen ve spolupráci zaměstnanců škol, rodičů a žáků lze dosáhnout pozitivní změny v životním stylu a  zmírnit odstrašující statistiky o růstu dětské obezity,“ říká PhDr. Karolína Hlavatá, PhD., dietoložka a jedna z odborných garantek projektu.


Fandíme zdraví, to nás baví

Předkládaný projekt je zaměřen na zlepšení a ozdravění prostředí ZŠ s důrazem na zlepšení výživového a pohybového režimu po celou dobu, kdy jsou žáci ve škole.

„Jako velice důležité pro úspěch celého projektu vnímáme potřebu podpořit další vzdělávání učitelů, ale též vychovatelů a zaměstnanců školních jídelen - podpořit jejich znalosti v oblasti nutriční gramotnosti a nutriční výchovy a poskytnout jim kvalitní a moderní edukační materiály“. Říká o projektu ředitelka iniciativy Vím, co jím a piju (VCJ) Lucie Gonzálezová.

Projekt chce kultivovat školní prostředí a vytvářet podmínky, které pomohou žákům ZŠ osvojit si principy správné výživy, naučí je rozpoznat a zařazovat vhodné potraviny do jídelníčku.

 • Životní styl představuje z hlediska vlivu na zdraví jeden z nejvýznamnějších faktorů.
 • Chronická neinfekční onemocnění způsobená nesprávnou výživou a nesprávnými stravovacími návyky či nedostatkem pohybových aktivit jsou stále častější a dotýkají se stále mladších skupin obyvatelstva.
 • Děti v České republice se potýkají s vysokou mírou nadváhy a obezity způsobenou jednak nízkou spotřebou ovoce a zeleniny, vysokým příjmem nasycených tuků, soli a cukru, a současně i přechodem na sedavý způsob života a s tím souvisejícím poklesem fyzické aktivity.
 • Správné stravování a fyzická aktivita přitom významně snižují riziko chronických onemocnění a významně přispívají ke zdravému vývoji dětí, k možnosti prožít více let ve zdraví a dobré úrovni jejich života.

to nás bavíProjekt „Fandíme zdraví“ vychází a je v souladu s Národním programem Zdraví, s programem Zdraví 21 a s Národní strategií Zdraví 2020 a souvisejícími akčními plány. Jak dál uvedla ředitelka VCJ Lucie Gonzálezová: „Naším cílem není mentorovat a kritizovat, ale inspirovat, pomáhat a radit. Myslíme, že i malými intervencemi ve školách lze výrazně snížit rizika, zlepšit stravovací návyky a cítit se celkově lépe. Podle nás má smysl se snažit, a proto do tohoto projektu jdeme s heslem „Co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš!“

O projektu Fandíme zdraví:

Projekt byl rozdělen do dvou etap, a to na přípravnou a realizační.

V rámci přípravné fáze – v roce 2016 byl vypracován motivační program, metodika a edukačně a zdravotně-výchovné materiály. Základem pro tvorbu materiálů nám byla pyramida výživy se zákeřnou kostkou a pyramida pohybu. Inspirovali jsme se v Pyramidou výživy a pyramidou pohybu, které byly vytvořeny v rámci projektu Pohyb a výživa (autoři V. Mužík, L. Mužíková, V. Březková) a ověřeny v rámci projektu MŠMTZ v letech 2013 – 2015. Tyto pyramidy jsme přetvořili ji pro účely projektu Fandíme zdraví, dodali jinou grafickou podobu a přizpůsobili i pro děti na 2. stupni.

Ve školním roce 2016 - 2017 se již zaměstnanci škol mohli s odborníky Vím, co jím a piju setkat na speciálních workshopech a besedách, které probíhaly přímo na školách a byly přizpůsobeny posluchačům, tedy žákům, rodičům, pedagogům a zaměstnancům jídelen. Celkem jich bylo uspořádáno na 74.

V rámci dotazníkového šetření byla získána zpětná vazba od více než 4 700 žáků. Ta se stala základem pro další úpravu motivačního programu a materiálů.

Jak již bylo řečeno, pro lepší motivaci bylo připraveno mnoho edukačních podkladů. Pro školáky to byla např. videa, která byla přizpůsobena jak žákům prvního, tak druhého stupně, a přiměřenou formou je seznámila s aktuálními tématy. Jejich obsahem jsou obecnější informace o energetické rovnováze, konkrétní složky potravy i upozornění na nebezpečí poruch příjmu, mezi které patří obezita i anorexie. Rodiče získali např. tipy na dětské svačiny nebo vzorový jídelníček pro rodinu včetně nákupního seznamu. Pro učitele byla v rámci rozsáhlých teoretických materiálů zpracována témata z oblasti výživy, pohybu, ale také tipy, jak číst informace na obalech, uchovávat potraviny nebo jak se vypořádat s vlivem reklamy. Protože důležitou součástí jídelníčku dětí je i oběd, byly připraveny materiály též pro pracovníky školních jídelen. Ti se tak např. mohli formou videí seznámit s doporučeními odborníků na výživu vztahujícími se ke zpracování potravin.

„Finální vyhodnocení ukázalo, že byl projekt velmi úspěšný, dostali jsme mnoho pozitivních zpětných vazeb jak od pedagogů, tak samotných žáků. Současně byl projekt hodnocen „na jedničku“ i ze strany Ministerstva zdravotnictví ČR. Věřím, že to bylo díky velké komplexnosti, na kterou jsme při přípravě kladli důraz. Z dotazníkového šetření vyplynulo, že žáci toho o zdravém životním stylu již mnoho vědí, ale dle rad se často neřídí. Proto je třeba dále pracovat na motivaci žáků změnit teorii v praxi. Je to jistě běh na dlouhou trať, ale ocenění ze strany spolupracujících škol nám dodává sílu,“ shrnuje Karolína Hlavatá, odborný garant projektu. 

Výběr výsledků dotazníkového šetření

V rámci projektu Fandíme zdraví odpovědělo přes 4 700 žáků:

 • 5x denně jí pouze necelá polovina dotázaných školáků. Nejčastěji přitom děti vynechávají snídani a odpolední svačinu. Pokud nesnídají, důvodem jsou nejčastěji absence hladu (na prvním místě) a času.
 • Svačinu má z domova 80 % školáků, ale jen polovina ji sní každý den. Nejčastějším důvodem, proč děti svačinu nesnědí, je přitom nedostatek času. Důvodem může být např. skutečnost, že na 10 školách se svačinová přestávka kryje s přestávkou věnovanou pohybovým aktivitám.
 • Do školní jídelny chodí na oběd 88 % žáků, což dokazuje důležitost zajistit kvalitu školního stravování.
 • I když 70 % dětí uvedlo, že se zajímá o to, jak jíst zdravě, sladkost si minimálně 1x denně dopřeje polovina z nich.
 • Ryby do jídelníčku zařadí jen 1–2x za měsíc dvě třetiny žáků (odborníci přitom doporučují jejich konzumaci 2x týdně).
 • Ovoce jí každý den necelá polovina dětí a zeleninu jen čtvrtina (dle odborníků by se mělo jednat o 5 porcí).
 • Aktivní pohyb formou kroužku má mimo školu 62 % dotázaných školáků, ve škole pak 40 % z nich. U digitálních zařízení přitom stráví 2 hodiny denně.

Přehled škol

Číslo školy v projektu

Název školy

Město

Kraj

Počet žáků

Celkem

1. stupeň

2. stupeň

1

ZŠ Šestajovice

Šestajovice

Středočeský kraj

365

240

125

2

ZŠ T. G. Masaryka

Praha 7

Hl. m. Praha

265

196

69

3

Masarykova ZŠ Praha 9 - Újezd n/l

Praha 9

Hl. m. Praha

978

724

254

4

ZŠ Benešov

Benešov

Středočeský kraj

820

505

315

5

ZŠ Na Výsluní

Brandýs nad Labem

Středočeský kraj

866

524

342

6

ZŠ a MŠ Praha - Slivenec

Praha 5

Hl. m. Praha

280

206

74

7

ZŠ Slaný

Slaný

Středočeský kraj

652

402

250

8

ZŠ Prachatice

Prachatice

Jihočeský kraj

360

205

155

9

ZŠ Třeboň

Třeboň

Jihočeský kraj

429

270

159

10

ZŠ J. K. Tyla a MŠ Písek

Písek

Jihočeský kraj

728

448

280

11

ZŠ Vajgar III.

Jindřichův Hradec

Jihočeský kraj

485

279

206

12

ZŠ J. A. Komenského

Blatná

Jihočeský kraj

428

232

196

13

ZŠ a MŠ Tábor

Tábor

Jihočeský kraj

491

288

203

14

ZŠ a MŠ Tábor

Tábor

Jihočeský kraj

719

388

331

15

ZŠ Velké Přílepy

Velké Přílepy

Středočeský kraj

343

251

92

16

ZŠ Človíček Sportovní Praha

Praha 10 Hostivař

Hl. m. Praha

50

50

0

Celkem

8 259

5 208

3 051

Program Fandíme zdraví realizovala společnost Vím, co jím a piju o.p.s. v letech 2016-2017 za finanční podpory dotačního programu MZ „Národní program zdraví – Projekty podpory zdraví“ pro rok 2016 a 2017, číslo projektu 10613 a za finanční podpory Magistrátu hlavního města Prahy.

loga