Motto:

"Nemůžete změnit okolnosti, roční období nebo vítr, ale můžete změnit sebe. To je oblast, za kterou jste zodpovědni."
"Když se někdo ubírá po špatné cestě, nepotřebuje motivaci, která by ho zrychlila. Potřebuje vzdělání, které by ho natočilo správným směrem."

Jim Rohm (propagátor zdraví)

 

„Fandíme zdraví“ je projekt iniciativy Vím co jím a piju o.p.s. V září 2016 ostartoval tento program na 15 vybraných základních školách ČR. Program nabízí možnost, jak komplexně podpořit snahu o průběžné zlepšování stravovacích návyků žáků, zvyšování kvality školního stravování i rozšíření pohybových aktivit


Fandíme zdraví, to nás baví

Předkládaný projekt je zaměřen na zlepšení a ozdravění prostředí ZŠ s důrazem na zlepšení výživového a pohybového režimu po celou dobu, kdy jsou žáci ve škole. „Jako velice důležité pro úspěch celého projektu vnímáme potřebu podpořit další vzdělávání učitelů, ale též vychovatelů a zaměstnanců školních jídelen - podpořit jejich znalosti v oblasti nutriční gramotnosti a nutriční výchovy a poskytnout jim kvalitní a moderní edukační materiály“. Říká o projektu ředitelka iniciativy Vím, co jím a piju (VCJ) Lucie Gonzálezová. Projekt chce kultivovat školní prostředí a vytvářet podmínky, které pomohou žákům ZŠ osvojit si principy správné výživy, naučí je rozpoznat a zařazovat vhodné potraviny do jídelníčku.

Životní styl představuje z hlediska vlivu na zdraví jeden z nejvýznamnějších faktorů. Chronická neinfekční onemocnění způsobená nesprávnou výživou a nesprávnými stravovacími návyky či nedostatkem pohybových aktivit jsou stále častější a dotýkají se stále mladších skupin obyvatelstva. Děti v České republice se potýkají s vysokou mírou nadváhy a obezity způsobenou jednak nízkou spotřebou ovoce a zeleniny, vysokým příjmem nasycených tuků, soli a cukru, a současně i přechodem na sedavý způsob života a s tím souvisejícím poklesem fyzické aktivity. Správné stravování a fyzická aktivita přitom významně snižují riziko chronických onemocnění a významně přispívají ke zdravému vývoji dětí, k možnosti prožít více let ve zdraví a dobré úrovni jejich života.

Projekt „Fandíme zdraví“ vychází a je v souladu s Národním programem Zdraví, s programem Zdraví 21 a s Národní strategií Zdraví 2020 a souvisejícími akčními plány. Jak dál uvedla ředitelka VCJ Lucie Gonzálezová: „Naším cílem není mentorovat a kritizovat, ale inspirovat, pomáhat a radit. Myslíme, že i malými intervencemi ve školách lze výrazně snížit rizika, zlepšit stravovací návyky a cítit se celkově lépe. Podle nás má smysl se snažit, a proto do tohoto projektu jdeme s heslem „Co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš!“

O projektu Fandíme zdraví:

Společnost Vím, co jím a piju o.p.s. za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR a Magistrátu Hl. M. Prahy spustila program pro základní školy „Fandíme zdraví“, který je zaměřen na podporu správné výživy a pohybu žáků základních škol. Program nabízí pomocnou ruku vedení škol, zřizovatelům, pedagogům, ale také kuchařkám a vedoucím školních jídelen, tedy těm, kteří mají zdraví dětí ve svých rukou. Celý program vychází z předpokladu, že by školní prostředí mělo komplexně podporovat správnou výživu a vhodné pohybové aktivity v průběhu pobytu dětí ve škole. Program nabízí možnost, jak komplexně podpořit snahu o průběžné zlepšování stravovacích návyků žáků, zvyšování kvality školního stravování i rozšíření pohybových aktivit. Cílem je motivovat, inspirovat, začlenit do výuky nové edukativní materiály, realizovat praktické semináře pro pedagogy, žáky i zaměstnance školních jídelen. Součástí programu je nezávislý audit školy v oblasti výživy a pohybu a závěrečné hodnocení. Pilotní program je otevřen vybraným základním školám z Hl. m. Prahy, Středočeského kraje a Jihočeského kraje.