Mezinárodní vědecký výbor, který sdružuje renomované nezávislé vědce v oborech výživy a potravinářských technologií, určuje a pravidelně hodnotí kritéria programu Choices na mezinárodní úrovni. Ty jsou založeny na doporučeních Světové zdravotnické organizace (WHO) v oblasti výživy pro nasycené tuky, trans-tuky, sodík (sůl), cukr, dietní vlákninu a energii a na doporučeních Organizace pro výživu a zemědělství (FAO). Tato kritéria jsou v České republice upravena a revidována Národním vědeckým výborem. Členové vědeckých výborů jsou navíc povzbuzováni k provádění studií dopadu, které by sledovaly výsledky programu. Mezinárodní sekretariát programu Choices sleduje a pravidelně předkládá přehled výsledků výzkumy v oblasti dopadu programu.