Společnosti, které se chtějí účastnit programu Vím, co jím a piju a označit své produkty logem Vím, co jím, nejprve nechají posoudit své výrobky, u kterých mají zájem o certifikaci logem Vím, co jím. V okamžiku, kdy nezávislá certifikační společnost potvrdí shodu s kritérii programu Vím, co jím a piju, podepíše zájemce roční licenční smlouvu se společností Vím, co jím a piju o.p.s. a uhradí roční licenční poplatky.

Zájemce musí před certifikací, pro účely posouzení výrobku, předložit protokol o provedení laboratorní analýzy z akreditované laboratoře, který deklaruje skutečné nutriční složení výrobku. Následně nezávislá agentura hodnotí složení produktů podle nutričních kritérií. Produkty, které splňují produktová kritéria programu, mohou používat logo na balení. Tato nezávislá agentura pro posuzování je jmenována na vnitrostátní úrovni, v rámci České republiky spolupracujeme s certifikační společností Bureau Veritas, a.s.