Partnerské společnosti platí licenční poplatek za využívání loga Vím, co jím na obale svých výrobků. Výše poplatku je stanovena národní organizací a její aktuální výše je 6000 Kč za jeden produkt a rok. Tento poplatek zahrnuje náklady na certifikaci. Z příjmů z poplatků jsou hrazeny náklady na provoz kanceláře, kontroly dodržování pravidel užívání loga Vím, co jím, komunikaci.

Základním předpokladem je, že produkt úspěšně projde nezávislým hodnocením a složení výrobku plně vyhovuje kritériím programu. Poplatek je hrazen až poté, kdy výrobek získá kladný protokol o hodnocení a je způsobilý k certifikaci logem Vím, co jím.