Logo „Vím, co jím“


Logo Vím, co jím pomáhá s výběrem potravin vhodných pro zdravý životní styl - umožňuje snadno a vědomě snížit příjem rizikových živin, které souvisí s většinou současných civilizačních onemocnění. Schválené výrobky musí splňovat kritéria v následujících kategoriích:

  • trans mastné kyseliny
  • nasycené mastné kyseliny
  • sodík (sůl)
  • cukr
  • U některých kategorií se hodnotí též obsah vlákniny a celková energie

Logo Vím, co jím na obale potraviny zákazníkovi sděluje, že produkt prošel odborným hodnocením a že je z hlediska nutričních hodnot vhodný ro zdravý životní styl. Pro zákazníka je logo pomocníkem při nákupu, pro výrobce představuje nástroj podpory prodeje, impuls pro inovace výrobků a možnost, jak zákazníky informovat o produktech s výhodnějším nutričním složením.

Logo lze použít pro balené i nebalené potraviny a nápoje, pro receptury pokrmů, pro restaurační a cateringové provozy i pro školní jídelny.

Logo nemohou získat potraviny, které obsahují více než 0,5% alkoholu, doplňky stravy, výrobky pro použití pod lékařským dohledem a potraviny pro děti mladší než 1 rok

Nezávislé a důvěryhodné

Proces udělování loga Vím, co jím je objektivní, nezávislý a důvěryhodný díky:

  • jasně stanoveným a vědecky podloženým kritériím
  • ověření nutričního hodnot analýzou v akreditované laboratoři
  • hodnocení nezávislou certifikační společností

Praktické

Zákazníci najdou logo povětšinou na přední straně obalu výrobku. Logo má jednotnou podobu, a proto mohou zákazníci svůj „zdravý“ výběr provést rychle a bez studování tabulky nutričních hodnot. Logo Vím, co jím je praktickou aplikací výživových doporučení.

Jasně stanovená a vědecky podložená kritéria

Kritéria vychází z výživových doporučení Mezinárodní zdravotnické organizace WHO, vytváří je nezávislá mezinárodní vědecká komise, která je i pravidelně reviduje. Byla vyvinuta mezinárodní vědeckou komisí, která je složená z nezávislých odborníků v oblasti výživy. Vědecká komise sleduje nejnovější trendy a vývoj v oblasti výživy a pravidelně kritéria reviduje.

Schvalování produktů provádí nezávislá certifikovaná společnosti

Objektivní posouzení, spolupráce s akreditovanými laboratořemi a certifikačními společnostmi.

Tým renomovaných odborníků

Celosvětově i v rámci České republiky je program podporován a spolupracuje s renomovanými odborníky z oblasti lékařství, výživy i potravinářských technologií. Tým odborných garantů zastřešuje naše aktivity a je garancí.

Otevřené

Vstup do programu je otevřený všem společnostem bez rozdílu tržního podílu či velikosti. Partnerem programu se mohou stát výrobci potravin, distributoři, řetězce, průmyslové asociace, cateringové společnosti, restaurace či hotely bez hledu na velikost. Základní podmínkou je splnění nutričních kritérií.