Od roku 2003 pracuje v Centru pro diagnostiku a léčbu obezity v Endokrinologickém ústavu v Praze a od roku 2012 pracuje jako internista – obezitolog na OB klinice v Praze. Je členem České obezitologické společnosti a místopředsedou Národního vědeckého výboru při společnosti „Vím, co jím a piju“, kde zároveň působí i jako odborný garant. Aktivně se účastní domácích i zahraničních kongresů a konferencí, je autorem řady článků v odborných časopisech. Podílí se také na řešení vědeckovýzkumných úkolů a řady klinických studií.

Co Vás přesvědčilo zapojit se do Vím, co jím jako odborný garant?

Líbí se mi, že iniciativa Vím, co jím přináší jasné značení potravin na základě nutričního složení, které doposud u výrobků chybělo.

Jakou pozici má podle Vás logo Vím, co jím na trhu mezi všemi ostatními značkami potravin?

Logo Vím, co jím přináší, na rozdíl od ostatních označení potravin, jasnou informaci o tom, že výrobek splňuje výživová doporučení.

Jaký největší problém spatřujete v souvislosti s kvalitou potravin v Česku.

Důraz je kladen zejména na nízkou cenu výrobku a na kvalitu se příliš nehledí. Z výživového hlediska není důležité jen to, zda je výrobek z kvalitních surovin, ale také to, zda splňuje i zásady správné výživy.

Co se Vám na logu Vím, co jím líbí? A v čem si myslíte, že má ještě rezervy?

Logo jasně definuje splněníísných kritérií pro obsah energie, tuků, soli, cukru a vlákniny. Rezervy jsou zatím v poměrně malém počtu výrobků, které kritéria splňují.