O zdraví 15. 11. 2021 | PhDr. Karolína Hlavatá, Ph.D.PhDr. Karolína Hlavatá, Ph.D.

Co (ne)víme o slezině a jak ji podpořit stravou?

O slezině se mluví jen zřídka a málokdo ví, jaké vlastně plní v organismu funkce. Najdeme ji v břišní dutině vlevo, hluboko při páteři. Tvarem připomíná kávové zrno o délce 12 cm a šířce 7-8 cm. Můžeme ji přirovnat k velké mízní uzlině, což ji staví do pozice největšího lymfatického orgánu v těle.

Stock Photos: transurfer /Shutterstock.com

Jaké úlohy plní slezina v organismu?

  • Během nitroděložního vývoje funguje jako orgán, ve kterém dochází k tvorbě krevních buněk. Postupně tuto funkci přebírá kostní dřeň. Nicméně, slezina může např. při leukémii tuto funkci opět nastartovat. V rámci toho se slezina zpravidla zvětšuje, což může být jeden z hlavních projevů onemocnění.
  • Funguje jako velký filtr, který vychytává staré nebo poškozené erytrocyty (červené krvinky). Po zachycení a pohlcení makrofágy jsou následně rozloženy za vzniku bilirubinu a feritinu (zásobní forma železa). Feritin je využit v kostní dřeni pro tvorbu nových červených krvinek, bilirubin je zpracován v játrech.

erytrocytyZachycuje nejen poškozené erytrocyty, ale také antigeny, což mohou být např. např. mikrobi cirkulující v krvi a jiné cizorodé částice, které jsou schopny vyvolat imunitní odpověď, tedy obrannou reakci organizmu.

To vede k aktivaci B-lymfocytů (typ bílých krvinek), které začnou tvořit ve zvýšené míře protilátky. Po odeznění infekce zůstává část B-lymfocytů v klidovém stavu a mění se na paměťové buňky.

  • Při dalším setkání se stejným antigenem je tvorba protilátek, a tím odpověď na infekci rychlejší.
  • Tato imunitní odpověď je důležitá zejména při infekci, která je vyvolána tzv. opouzdřenými bakteriemi (meningokoky, pneumokoky).

Co se stane, když slezina nefunguje dobře nebo když chybí?

Slezina je velmi křehký orgán a k jejímu poškození nejčastěji dochází v důsledku úrazu. Příčinou nedostatečné funkce nebo dokonce jejího odstranění jsou kromě úrazů onemocnění jater nebo autoimunitní onemocnění.

  • OPSI syndrom (z anglického názvu Overwhelming PostSplenectomy Infection)

Po odstranění sleziny (splenektomie) není zahájena v časných fázích infekce efektivní imunitní obrana organismu a hrozí rozvoj těžké infekce se zaplavením celého organismu bakteriemi (dochází k tzv. sepsi). Riziko závažného průběhu infekce je u osob s odstraněnou slezinou celoživotně vysoké a je ovlivněno celkově zdravotním stavem, stavem výživy, negativně působí nadměrná konzumace alkoholu a agresivní léčba (např. v podobě ozařování). Lidé musí být důkladně poučeni o možném riziku, měli by podstoupit doporučená očkování, zejména proti pneumokokům. Důležité je chránit se před poraněním, třeba při práci na zahradě a vyvarovat se poškrábání nebo pokousání zvířaty.

  • Anémie v důsledku sníženého počtu červených krvinek
  • Zvýšené riziko krvácení z nedostatečného množství krevních destiček

Krevní destičky (trombocyty) se tvoří v kostní dřeni, přičemž přibližně 2/3 se nachází v krevní cirkulaci a 1/3 ve slezině. Ke zvýšené destrukci destiček, a tedy i riziku krvácení dochází za situace, kdy je slezina zvětšená.

Jak slezinu podpořit stravou?

čínská medicínaBěžná doporučení v podstatě nejsou k dispozici. O podpoře funkce sleziny stravou se však obšírně zmiňuje čínská medicína, která považuje slezinu společně se žaludkem a slinivkou břišní za velmi důležitý orgán napomáhající trávení.

Slezina je též spojována s emocemi. Negativní smýšlení o sobě a druhých, spěch, malování černých scénářů – to vše oslabuje energii slinivky.

Oslabená funkce sleziny se podle čínské medicíny projevuje poruchami trávení, hormonálními poruchami, bušením srdce, poruchami imunity, únavou, zvýšenou chutí na sladké atd.

  • Slezině neprospívají studené pokrmy, čerstvé ovoce, listová zelenina, vysoce zpracované potraviny, alkohol, slazené nápoje, přemíra mléčných výrobků a výrobky z bílé mouky.
  • Slezině dělá dobře pravidelný režim, jak stravovací, tak v rámci běžného denního rytmu. Doporučováno je preferovat teplé pokrmy, jako jsou polévky, rizoto, jídla z jednoho hrnce, pečená a vařená zelenina, koření, teplé nápoje, luštěniny, ořechy a celozrnné obiloviny. Z bylin je doporučována kopřiva, puškvorec, sléz a čekanka. Důležitý je i duševní klid, pravidelné a přiměřené cvičení a láskyplný vztah k sobě samému i svým bližním.

Zdroj obrázků v textu: shuttestock.com

Mohlo by vás také zajímat: