Detail článku
O společnosti

Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc.

30. 7. 2017, Cihlářová Eva

Předsedkyně Národního vědeckého výboru

Předsedkyně Národního vědeckého výboru

Je absolventkou Fakulty potravinářské a biochemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Po absolvování pracovala řadu let ve Výzkumném ústavu potravinářském v Praze jako vědecký pracovník v oblasti výzkumu tuků, sladidel a dietní a dětské výživy. 4 roky byla zaměstnána v Ústavu vědecko-technických informací pro zemědělství (nyní Ústav zemědělské ekonomiky a informací), kde se věnovala psaní publikací o lidské výživě a potravinách. Po jeho zrušení se vrátila na FPBT VŠCHT, kde zavedla nový studijní program Výživa a stravování a kde přednáší Potravinářské zbožíznalství a Technologii přípravy stravy. Externě učila i na dalších vysokých školách, v současnosti na 1 LF UK v oboru Nutriční terapeut. 

Prohlášení o nezávislosti