Členka

Vystudovala Výživu člověka na LF Masarykovy Univerzity. Od ukončení studií se věnuje preventivním programům zaměřeným převážně na výživu dětí. Je autorkou řady projektů, z nichž nejúspěšnější je Pyramidáček, Hubneme s Bumbrlínkem, Zdravá školní jídelna. Je spoluautorkou publikace Zdravá školní svačina, aneb uzdravme svůj školní bufet či automat. Je členkou pracovní skupiny pro tvorbu Akčního plánu správné výživy. Jako lektorka a spoluautorka se podílí na projektu Ministerstva školství "Pokusné ověřování účinnosti programu zaměřeného na změny v pohybovém a výživovém režimu žáků základních škol".

 Prohlášení o nezávislosti