Místopředseda 

 

Vystudoval 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Na stejné fakultě dále pokračoval v postgraduálním studiu v oboru Fyziologie a patofyziologie člověka, které zakončil v roce 2011 obhajobou disertační práce na téma Vliv mastných kyselin na lipidový metabolismus a redukci tělesné hmotnosti. Má atestaci v oboru Diabetologie a endokrinologie.
Od roku 2003 pracuje v Centru pro diagnostiku a léčbu obezity v Endokrinologickém ústavu v Praze a od roku 2012 pracuje jako internista – obezitolog na OB klinice v Praze. Je členem České obezitologické společnosti a místopředsedou Národního vědeckého výboru při společnosti „Vím, co jím a piju“, kde zároveň působí i jako odborný garant. Aktivně se účastní domácích i zahraničních kongresů a konferencí, je autorem řady článků v odborných časopisech. Podílí se také na řešení vědeckovýzkumných úkolů a řady klinických studií

Prohlášení o nezávislosti