Členka

Absolvent  1. LF UK v Praze, mnoho let se věnuje prevenci civilizačních chorob, zejména s ohledem na nefarmakologickou možnost jejich ovlivnění. Je autorkou (spoluautorkou) několika monografií,  mnoha vědeckých publikací v zahraniičních i domácích časopisech. Přednáší na  1. a 2. LF v Praze. Je členkou pracovní skupiny pro tvorbu Akčního plánu správné výživy.  Je  garantem  všech ročníků mezinárodní odborné  konference Výživa, nedílná součást  léčby závažných chorob.

 Prohlášení o nezávislosti