Zdravotní kalkulačky odborné podklady: MUDr. Petr Hlavatý, PhD. PhDr. Karolína Hlavatá, PhD.

Dotazník příznaků deprese, úzkosti a stresu (DASS-21)

Tento dotazník příznaků deprese, úzkosti a stresu vyhodnocuje závažnost symptomů spojenými s těmito duševními stavy.

Návod:
Přečtěte si pozorně každý výrok a z čísel uvedených u něj vyberte to (0,1,2,3), které nejlépe vystihuje, jak jste se cítili během uplynulého týdne. Nejsou zde žádné správné anebo chybné odpovědi. Nezastavujte se dlouho u žádné otázky.

0 – Vůbec pro mě neplatí
1 – Platí pro mě částečně nebo někdy
2 – Platí pro mě do značné míry nebo často
3 – Platí pro mě téměř úplně nebo většinou

Výsledek tohoto dotazníku není sám o sobě stanovením diagnózy, ale jde pouze o informativní hodnocení, po kterém by mělo následovat kompletní psychologické nebo psychiatrické vyšetření.Bylo pro mě těžké se uklidnit.
Pociťoval jsem sucho v ústech.
Zdálo se mi, že již nedokážu prožívat žádné pozitivní pocity.
Měl/a jsem potíže s dýcháním (např. dýchal/a jsem zrychleně, nebo jsem lapal/a po dechu, i když jsem nevykonával/a žádnou pohybovou aktivitu).
Bylo pro mě obtížné najít motivaci začít něco dělat.
Měl/a jsem sklon v některých situacích reagovat přehnaně.
Zažil/a jsem pocit chvění/třesu (např. rukou).
Cítil jsem se velmi nervózní a musel jsem něco dělat.
Měl jsem strach ze situací, ve kterých bych mohl panikařit a ztrapnit se.
Měl/a jsem pocit, že se již nemám na co těšit.
Cítil/a jsem se rozrušený/á.
Bylo pro mě obtížné relaxovat.
Cítil/a jsem se sklíčeně a smutně.
Nesnesl/a jsem nic, co by mi bránilo pokračovat v tom, co jsem zrovna dělal.
Měl/a jsem pocit, že jsem na pokraji paniky.
Nedokázal/a jsem se pro nic nadchnout.
Měl/a jsem pocit, že za moc jako člověk nestojím.
Cítil/a jsem, že jsem poněkud přecitlivělý/á.
Cítil/a jsem tlukot svého srdce (např. zrychlenou srdeční činnost, vynechání úderu), i když jsem nevykonával/a fyzickou námahu.
Měl/a jsem strach bez zjevného důvodu.
Měl/a jsem pocit, že život nemá smysl.

Doplňující informace


Vyzkoušejte si i další kalkulačky:

Kalorické tabulky - vyhledávání potravin
Kalorické tabulky - zápis jídelníčku
Test zdraví a kondice
Kalkulačka BMI
Kalkulačka kardiovaskulární onemocnění
Kalkulačka klidového metabolismu
Kalkulačka pro odhad celkového energetického výdeje
Kalkulačka tepové frekvence
Kalkulačka WHR
Percentilové grafy děti 0-18 let
Kalkulačka rizika cukrovky 2. typu