O zdraví 23. 11. 2020 | MUDr. Petr Hlavatý Ph.D.MUDr. Petr Hlavatý Ph.D.

Nejčastější onemocnění štítné žlázy. Dietoterapie je součástí léčby

Nemoci štítné žlázy jsou do značné míry vázány na pohlaví, ženy bývají postiženy 4–6x častěji. Je tu i věková závislost, protože onemocnění přibývá s věkem. Odhadem onemocnění štítné žlázy postihuje v naší populaci 5–7 % osob.

Stock Photos: Andrey_Popov /Shutterstock.com

Možná onemocnění štítné žlázy

Spektrum poruch postihujících štítnou žlázu je poměrně pestré, může se jednat o vrozené poruchy štítné žlázy, nemoci z nedostatku jódu, záněty štítné žlázy, onemocnění vznikající na autoimunitním podkladě a o poruchy funkce ve smyslu snížené funkce štítné žlázy (hypotyreóza) nebo zvýšené funkce štítné žlázy (hypertyreóza).

  • Právě poruchy funkce jsou spolu se záněty nejčastějšími příčinami návštěv na endokrinologii.

Snížená funkce štítné žlázy (hypotyreóza)

  • Příčin vzniku hypotyreózy je řada, nejčastěji se však jedná o autoimunitní zánět štítné žlázy.

Příznaky zahrnují zimomřivost, spavost, zpomalení psychického tempa, zácpu a meteorismus, ztuhlost kloubů, suchost kůže, vypadávání vlasů a často také vzestup tělesné hmotnosti. Laboratorně se projevuje zvýšenými hladinami TSH (tyreostimulační hormon) a sníženými hodnotami FT4 (volný tyroxin) a FT3 (volný trijódtyronin).

  • V případě, že hypotyreóza vznikla na autoimunitním podkladě, je třeba pátrat i po jiných autoimunitách, například celiakii nebo cukrovce -  diabetu mellitu 1. typu.

Dietoterapie

váženíDietoterapie v léčbě hypotyreózy má také své místo, byť pouze okrajové.

Hlavním cílem je zajistit přiměřený energetický příjem, který by zabránil zbytečnému nárůstu hmotnosti. Zejména u neléčených pacientů je bazální metabolismus snížen o 15–40 % a je nutné tomu uzpůsobit energetický příjem. Pacienti s hypotyreózou by se měli pravidelně vážit.

  • Dalším krokem je zajištění dostatečného příjmu minerálních látek, jako je především vitamin B12, kyselina listová a železo.

Vzhledem ke sníženému vstřebávání je možné volit i multivitaminové přípravky. Cílená suplementace jódem se nedoporučuje zejména u autoimunitních forem hypotyreózy. Častým neduhem provázejícím hypotyreózu je zácpa. Základním opatřením je dostatečný příjem vlákniny a tekutin. Tekutiny by měly být nekalorické a celkový pitný režim rozložený do celého dne.

Hypertyreóza (tyreotoxikóza)

  • Podstatou je neadekvátně zvýšená sekrece hormonů štítné žlázy.

Laboratorně zjišťujeme snížené hodnoty TSH a zvýšené hodnoty FT3 a FT4. Nejčastějším typem onemocnění je tyreotoxikóza vznikající na autoimunitním podkladě - autoimunitní Graves-Basedowova choroba. Klinické projevy jsou zjednodušeně řečeno protipólem projevů při hypotyreóze – neklid, nervozita, hubnutí, nesnášenlivost tepla, zvýšená tepová frekvence, arytmie, průjmy atd. V mládí převládají spíše metabolické a neurologické komplikace (nervozita, neklid, hubnutí), ve vyšším věku spíše oběhové obtíže.

Dietoterapie

V dietoterapii je klíčové zajistit adekvátní energetický příjem (začít s 40 kcal/kg), což je při hmotnosti 70 kg 2 800 kcal/11 760 kJ. Důležitou součástí stravy jsou bílkoviny, jejichž příjem má činit 1–1,75 g/kg tělesné hmotnosti/den. Důvodem je, že hormony štítné žlázy v nadbytku vedou k rozpadu tělesných bílkovin. Projevem je ztráta svalové hmoty, slabost, třes.

rozbor močDalším závažným důsledkem je také osteoporóza, proto je nezbytné pamatovat na dostatečný příjem vápníku a vitaminu D jako prevence demineralizace.

Stejně jako v případě hypotyreózy je vhodné zařadit multivitaminové přípravky (hlavně B komplex, vitamin A a C), ovšem za pravidelné kontroly jodurie

Poznámka: močí se vylučuje až 90 % přijatého jódu, takže jeho odpad močí je spolehlivým ukazatelem jeho příjmu. Denní příjem tekutin má činit 3–4 l, kromě stavů renálního nebo oběhového selhávání. Z pitného režimu je přínosné vyřadit kofein z kávy a kofeinových nápojů, protože zvyšuje nervozitu a podrážděnost.

Mohlo by vás také zajímat: