Člen Poradního sboru při NVV

Vedoucí lékař Odd. léčebné výživy a  předseda Nutričního týmu ve FN Praha Motol. Současně je předsedou Společnosti pro výživu (SPV).    Hlavním předmětem činnosti SPV je šíření, propagace a realizace zásad správné výživy, které odpovídají vědeckým poznatkům a je nutné je prosazovat do praktického odborného i veřejného života. Dr.Tláskal dlouhodobě pracoval na I.dětské klinice FN v Praze Motole. Zkušenosti s klinickou výživou získal při studijním pobytu v Hopital Necker - pařížské dětské nemocnici a později při pracovním pobytu v nemocnici Argenteuil ve Francii. V roce 1997 obhájil diplom pařížské university Rene Descarte pro klinickou výživu, s platností v zemích EU. Problematikou výživy se zabýval i při tříletém pracovním pobytu v Tunisku kde pracoval jako primář dětského oddělení. Ve FN v Motole byl do roku 2012 primářem Dětské polikliniky. Dr. Tláskal je autorem řady publikací, článků, přednášek, které se vztahují k problematice výživy.