Členka Poradního sboru při NVV

Lékařka, od r. 2003 – dosud, v pozici  ředitelky národní kanceláře WHO v ČR . V letech 1991-2003 byla přizvána na Ministerstvo zdravotnictví, kde zastávala různé pozice včetně poradkyně Hlavního hygienika ČR, vedoucí oddělení ambulantní a primární péče a ředitelky odboru pro vědu a výzkum. Vystudovala 3. lékařskou  fakultu UK, na které v roce 2007 završila doktorandské studium v oboru Preventivní lékařství. Působí rovněž jako externí lektorka Ústavu veřejného zdravotnictví a medicínského práva na 1.lékařské fakultě UK. V roce 2012 získala na Slovenské zdravotnické univerzitě titul Master of Public Health. V r. 2013 ji bylo uděleno čestné členství ve Společnosti všeobecného lékařství za příspěvek k rozvoji primární péče v ČR. V roce 2015 byla zvolena do výboru předsednictva ČLS JEP.